Croeso i Ysgol Bro Alun!

Croeso i wefan Ysgol Bro Alun.

Lawrlwythwch ein “app” –http://schoolsays.co.uk/BROALUN/

Welcome to Ysgol Bro Alun’s website.

Download our app –  http://schoolsays.co.uk/BROALUN/

Yn Ysgol Bro Alun rydym yn cymryd balchder yn ansawdd y gofal ac addysg mae’r disgyblion yn derbyn. Ein nod yw gweithio mewn partneriaeth â rhieni, i’w hysbysu ac i rannu gwybodaeth am faterion ysgol. Gyda hyn mewn golwg, rydym yn gobeithio bydd ein gwefan a’n ap ysgol yn ei gwneud yn haws i chi gael y newyddion diweddaraf a gwybodaeth am yr hyn sy’n digwydd yn yr ysgol.

At Ysgol Bro Alun we take great pride in the quality of care and education our pupils receive. We aim to work in partnership with parents to keep them informed and to share information about school issues. With this in mind, we hope our website and school app will make it easier for you to get up-to-date news and information about what’s happening at the school.

Osian M Jones
(Pennaeth / Headteacher)

 

Hysbysiad Preifatrwydd:PREIFATRWYDD

Privacy Notice: PRIVACY 

 

 

Newyddion / News