Croeso i Ysgol Bro Alun!

Croeso i wefan Ysgol Bro Alun / Welcome to Ysgol Bro Alun’s website

Lawrlwythwch ein app / Download our app

Yn Ysgol Bro Alun rydym yn cymryd balchder yn ansawdd y gofal ac addysg mae’r disgyblion yn derbyn. Ein nod yw gweithio mewn partneriaeth â rhieni, i’w hysbysu ac i rannu gwybodaeth am faterion ysgol. Gyda hyn mewn golwg, rydym yn gobeithio bydd ein gwefan a’n ap ysgol yn ei gwneud yn haws i chi gael y newyddion diweddaraf a gwybodaeth am yr hyn sy’n digwydd yn yr ysgol.

At Ysgol Bro Alun we take great pride in the quality of care and education our pupils receive. We aim to work in partnership with parents to keep them informed and to share information about school issues. With this in mind, we hope our website and school app will make it easier for you to get up-to-date news and information about what’s happening at the school.

Osian M Jones
(Pennaeth / Headteacher)

Hysbysiad Preifatrwydd / Privacy Notice


 

 

Newyddion / News