8kg o blastig! / 8kg of plastic!

Mae Cyngor Eco Bro Alun wedi cyffroi’n lan! Yr wythnos hon mae’r aelodau wedi bod yn brysur yn pwyso’r caeadau plastig a bore ma yn y gwasanaeth cawsom wybod bod 8kg o blastig gennym erbyn hyn! Dim ond 2kg i fynd tan ein bod yn cyrraedd ein targed.
Rydym wedi cysylltu gydag artist o’r Amwythig sy’n edrych ymlaen at ein helpu i greu murlun bendigedig gyda’r caeadau plastig yn nhymor yr haf eleni. Da iawn bawb!
Our Eco council are delighted with the progress they’re making with the plastic project. This week the members have been busy weighing the bottle tops and in our assembly this morning we heard that we have collected 8kg of plastic already! Only 2kg to go until we’ve reach our target. We have contacted an artist from Shrewsbury who is looking forward to help us make a wonderful mural with the plastic bottle lids during the summer term. Well done everyone!