Ap y Mis / App of the Month

A ydych chi’n ymwybodol o’r apiau Cymraeg diweddaraf i gefnogi eich plant yn y Gymraeg?
Rydym wedi penderfynu rhannu gwybodaeth defnyddiol iawn gyda chi bob mis am apiau gwych sydd yn y Gymraeg. Dyma apiau mis Mawrth.

Are you aware of the latest Welsh language apps to support your children in Welsh?
We would like to share with you a monthly leaflet with useful information about the latest Welsh apps. Here is the March edition.