Apêl Wcráin / Ukraine AppealRydym yn hynod o falch i rannu efo chi heno ein bod fel ysgol wedi codi £540.63 tuag at Apêl Wcráin.
Diolch am eich haelioni!

Dyma rhai o’n ddisgyblion yn eu dillad glas a melyn ddoe.

We are delighted to share with you tonight that we have raised £ 540.63  for the Ukraine Appeal.
Thanks for your generosity!

Here are some of our pupils in their blue and yellow clothes yesterday.