Bwydlen / Menu

Dyma’r fwydlen bresennol/Here is the current menu:-

Click to view the school menu (pdf)

Cost £2.25 Derbyn hyd at Bl2 a £2.30 o Flwyddyn 3 hyd at Flwyddyn 6.

Cost £2.25 Reception to Year 2 and £2.30 Yr3 to Yr6