BL6 / YR6

Ymweliad adran Gymraeg Ysgol Morgan Llwyd

Bydd plant blwyddyn 6 yn mynd ar ymweliad i Ysgol Morgan Llwyd bore dydd Mawrth, Tachwedd 5ed i wneud gwaith yn yr adran Gymraeg.

Bydd angen i’r disgyblion ddod a cas bensiliau, potel dwr a bwyd bore iach (mi fydd ffrwyth yn cael ei ddarparu i’r rhai sy’n cael gan yr ysgol fel arfer).

Mi fydd y bws yn gadael Bro Alun am 9:10am ac yn ôl erbyn amser cinio.

………………………………

Visit to Welsh Department Ysgol Morgan Llwyd

On Tuesday, November 5th, Year 6 pupils will be going to Morgan Llwyd for a morning of work in the Welsh department.

They will need to bring with them a pencil case, water bottle and a healthy snack (fruit will be provided for those who usually have from school).

The bus will leave Bro Alun at 9:10am and will be back before lunch.