Blwyddyn 5 a 6 / Year 5 and 6

Blwyddyn 5 a 6 / Year 5 and 6

Gofynnwn yn garedig i chi sicrhau bod eich plentyn yn dod â:
1. Esgidiau addas
2. Côt law
… i’r ysgol yfory (Dydd Mawrth 07.06.2022) ar gyfer ein hymweliad i’r ysgol goedwig.

We ask kindly that you ensure your child brings:
1. Suitable shoes
2. A waterproof coat
… to school tomorrow (Tuesday 07.06.2022).

Diolch yn fawr / Thank you,

Mr Birkhead a Miss Dixon