Blwyddyn 5 a 6

Byddem yn gwerthfawrogi petaech yn medru dod â bocsys cardfwrdd ee, bocs grawnfwyd i’r ysgol erbyn dydd Llun nesaf (20.9) os gwelwch yn dda. Byddwn yn eu defnyddio yn ein gweithgareddau creadigol.

 

We would appreciate it if you could bring cardboard boxes e.g cereal box to school by next Monday (20.9) please. We will be using the boxes for our creative activities.

 

Miss Lynch a Mr Birkhead