BRECHIAD FFLIW / FLU VACCINATION

DERBYN – BLWYDDYN 6

NODYN I ATGOFFA BYDD NYRSYS YSGOL YMA AR YR 2ail O RAGFYR I FRECHU’R PLANT RHAG Y FFLIW.

A WNEWCH CHI SICRHAU BOD Y FFURFLEN GANIATAD WEDI DOD NOL I’R YSGOL HYD YN OED OS NAD YDYCH YN CYDSYNIO I’R IMIWNEIDDIAD.

RECEPTION – YEAR 6

A REMINDER THAT THE SCHOOL NURSES WILL BE HERE ON WEDNESDAY 2ND OF DECEMBER TO IMMUNISE PUPILS WITH THE FLU VACCINE. 

PLEASE ENSURE YOU HAVE RETURNED THE CONSENT FORM EVEN IF YOU ARE NOT CONSENTING TO THE IMMUNISATION.

DIOLCH / THANK YOU