Bwyd bore/Snack

Nodyn i atgoffa bod arian bwyd bore yn ddyledus ar gyfer yr hanner tymor hwn (6 wythnos).

A wnewch chi dalu arlein ar:http://www.wrecsam.gov.uk/ysgolbroalun, arian parod neu siec.

Diolch i chi am eich cyd weithrediad.

************************************

A reminder that morning snack is due for this half term (6 Weeks).

Please make payments online:http://www.wrexham.gov.uk/broalun, in cash or by cheque.

Thank you for your co-operation.