Mabolgampau – Sports Day

NODYN / NOTE

Gymnasteg Bl2 – Yr 2 Gymnastics 10/5/18

Bl 2 Dydd Iau 10/5/18 Annwyl Rieni/Gofalwyr Nodyn bach i atgoffa fod Bl 2 yn mynd i Ganolfan Hamdden Queensway bore yfory i gael gwers gymnasteg. Hoffwn i’ch plentyn ddod i’r ysgol wedi gwisgo yn barod mewn crys T gwyn o dan siwper ysgol (neu crys ysgol arferol), “joggers” du a/neu siorts du a trainers … Read more

Categories BL2

Bl1 a 2 Clwb Dwylo Prysur yr 1+ 2

Bydd Clwb Dwylo Prysur yn cychwyn i blant Blwyddyn 1 a 2 ar ôl ysgol nos Fercher yma. Bydd y clwb yn cychwyn am 3:15 ac yn gorffen am 4:00. The Dwylo Prysur club for Years 1 and 2 will be starting this Wednesday. The club will start at 3:15 and finish at 4:00.