PROFION CENEDLAETHOL BL 2,3,+4 NATIONAL TESTING YRS 2,3+4

LLYTHYR GWYBODAETH Amserlen profion i rieni 2018 INFORMATION LETTER Timetable for Tests 2018

Bl1 a 2 Clwb Dwylo Prysur yr 1+ 2

Bydd Clwb Dwylo Prysur yn cychwyn i blant Blwyddyn 1 a 2 ar ôl ysgol nos Fercher yma. Bydd y clwb yn cychwyn am 3:15 ac yn gorffen am 4:00. The Dwylo Prysur club for Years 1 and 2 will be starting this Wednesday. The club will start at 3:15 and finish at 4:00.

Dydd Gwyl Dewi – St David’s Day

BL2, BL3 + BL4 Dydd IAU – Mawrth 1af – Dydd Gŵyl Dewi THURSDAY – 1st March – St David’s Day Annwyl Rieni Bydd croeso i’r plant wisgo unrhyw beth yn ymwneud â Chymru i’r ysgol ar y diwrnod, boed yn wisg draddodiadol Gymreig, dilledyn chwaraeon neu rywbeth coch. Mi fydd plant bl 2, 3 … Read more

Sioe Cyw 12/12/17

Rydym newydd glywed fod Sioe Cyw yfory wedi ei chanslo yn Ysgol Rhiwabon. Roedd disgyblion Derbyn, Bl 1 a 2 fod mynychu. Bydd trefniadau cinio felly fel unrhyw ddiwrnod arferol. Byddwn yn cysylltu fory a’r cwmni tocynnau ynglyn ac unrhyw ad-daliadau. We’ve just been informed that tomorrow’s Cyw show at Ruabon school has been cancelled. … Read more