Read Write Inc

Gwahoddiad i rieni plant Blwyddyn 2: Invitation to parents of Year 2 children: Read Write Inc

Categories BL2

BL 1 A 2 CLWB URDD – YR 1 & 2 CLWB URDD 1/3/17

YN ANFFODUS, OHERWYDD SALWCH STAFF, NI FYDD POSIB CYNNAL CLWB YR URDD I BLANT BL1 A 2 NOS YFORY, DDYDD MERCHER, 1AF O FAWRTH. (MAE CLWB AR ÔL YSGOL AR GAEL FEL ARFER). YMDDIHEURIADAU AM UNRHYW ANHAWSTER. UNFORTUNATELY, DUE TO STAFF SICKNESS, IT WILL NOT BE POSSIBLE FOR YR 1 & 2 CHILDREN TO ATTEND … Read more

GWEITHGAREDD AIRBUS – AIRBUS WORKSHOP

GWEITHGAREDD AIRBUS – AIRBUS WORKSHOP

Daeth Iwan Edwards, Gwyddonydd Cymunedol i’r ysgol ddoe gyda chynrychiolwyr o Airbus i gyflwyno Prosiect Berllannau Ysgolion i blant Bl2 a 3, dyma wybodaeth a lluniau o’r diwrnod. Iwan Edwards, OPAL Community scientist, and representatives from Airbus came to school yesterday to present Schools Orchard Project to Yr2 and 3 pupils, below are pictures and … Read more