BWYD BORE / SNACK

Nodyn i atgoffa bod arian bwyd bore yn ddyledus ar gyfer yr hanner tymor hwn 7 wythnos (£7 hanner tymor / £14 am y tymor/ £39 am y flwyddyn). A wnewch chi wneud taliad arlein: http://www.wrecsam.gov.uk/ysgolbroalun, neu arwahan arian parod neu siec. Diolch i chi am eich cyd weithrediad. ************************************ A reminder that morning snack is … Read more

Neges / Message

Gobeithio fod pawb yn cadw’n iawn ac yn mwynhau’r gwyliau haf. Neges sydyn i ddweud ein bod yn dal wrthi’n brysur yn gwneud paratoadau ar gyfer ail agor yr ysgol fis Medi ac y byddwn yn rhannu gwybodaeth berthnasol efo chi drwy’r app wythnos nesaf. Mwynhewch weddill y gwyliau! We hope that you’re all keeping … Read more

Mis Medi / September

Yn dilyn y cyhoeddiad ddoe gan Kirsty Williams, y Gweinidog Addysg, yn dweud y bydd ysgolion yn ail agor i bob disgybl ym mis Medi, byddwn yn trafod a chasglu mwy o fanylion at ei gilydd dros y dyddiau nesaf, gan obeithio bod mewn sefyllfa i rannu mwy o wybodaeth efo chi cyn diwedd wythnos … Read more