Diolch / Thank You

Diolch yn fawr i ddisgyblion yr ysgol am eu gwaith dros yr hanner tymor diwethaf – maent wedi bod yn wych! Diolch hefyd i chi reini a gwarchodwyr am eich cymorth a’ch amynedd wrth eu cefnogi; caiff ei werthfawrogi gan holl staff yr ysgol. Gobeithio y caiff pawb gyfle i ymlacio a mwynhau dros yr … Read more