Sioe Cyw 12/12/17

Rydym newydd glywed fod Sioe Cyw yfory wedi ei chanslo yn Ysgol Rhiwabon. Roedd disgyblion Derbyn, Bl 1 a 2 fod mynychu. Bydd trefniadau cinio felly fel unrhyw ddiwrnod arferol. Byddwn yn cysylltu fory a’r cwmni tocynnau ynglyn ac unrhyw ad-daliadau. We’ve just been informed that tomorrow’s Cyw show at Ruabon school has been cancelled. … Read more

Read Write Inc

Gwahoddiad i rieni plant Blwyddyn 2: Invitation to parents of Year 2 children: Read Write Inc

Categories BL2