Pêl droed Cymru / Wales football

Am ddiwrnod bythgofiadwy i ferched Bl5&6 heddiw draw ym Mharc Colliers efo tîm pêl-droed merched Cymru! Cafodd y plant gyfleoedd gwych i gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau gwahanol a chyfarfod y chwaraewyr! Pob lwc i dîm Cymru yn erbyn Estonia yn y Cae Ras nos Wener! An unforgettable day for Year 5&6 today at … Read more

Clwb yr Urdd/ Urdd Club

Dim ond nodyn i’ch atgoffa nad oes clwb yr Urdd nos  yfory. Byddwn yn parhau i ymarfer gyda’r disgyblion sy’n cystadlu yn y Sir yn ystod amser ysgol. Diolch yn fawr Just a quick reminder that there is no Urdd Club tomorrow after school. We will continue to practise with the pupils who are competing … Read more