Disgo / Disco

Mi fydd y GRhA yn cynnal disgo ar 18/10/23, mwy o fanylion i ddilyn ond cadwch y dyddiad yn rhydd. The PTA will be holding a disco on the 18/10/23, more details to follow but keep the date free.

CRhA / PTA

Cyfarfod CRhA heno, 18/9/23 am 6:30pm yn yr ysgol – CROESO I BAWB! PTA meeting this evening, 18/9/23 at 6:30pm at school – EVERYONE IS WELCOME!