Gwersi Addysg Gorfforol / PE lessons

O wythnos nesaf ymlaen gofynnwn i’r plant ddod i’r ysgol yn eu gwisg ymarfer corff ar y diwrnodau canlynol : Dryw – Dydd Mercher Robin Goch – Dydd Iau Pioden – Dydd Iau Bran – Dydd Mercher Drudwen – Dydd Mawrth Alarch – Dydd Gwener Blwyddyn 3 – Dydd Llun Blwyddyn 4 – Dydd Mercher … Read more

Diwrnod Olaf Blwyddyn 6

Rydym yn edrych ymlaen yn fawr i groesawu Blwyddyn 6 i’r ysgol bore fory ar gyfer eu diwrnod olaf yn Ysgol Bro Alun. Neges i atgoffa fod croeso i’r plant wisgo eu hwdis newydd i ddod i’r ysgol. Welwn ni chi fory! We are looking forward to welcoming Year 6 to school for the final … Read more

Adroddiadau Disgyblion – Student Reports

Os nad ydych wedi derbyn adroddiad eich plentyn dros ebost, mae copi papur  yn barod i’w gasglu o swyddfa’r ysgol tan 2pm dydd Gwener – diolch Unless you have received your child’s report by email, a paper copy is ready for collection at school reception until Friday 2pm – Thank you  

Mabolgampau Cartref!

Dyma gyfle i chi wneud mabolgampau cartref dros y diwrnodau nesaf. Pob lwc a mwynhewch! Cofiwch rannu lluniau ar Teams, Seesaw a’r grwp Facebook! Diolch yn fawr i’r plant sydd wedi helpu i ddangos y symudiadau yn y fideo! Here is your chance to have a sports day at home over the next few days. … Read more