Twrnament Pêl-rwyd / Netball tournament

Cafodd timau pêl-rwyd bl5 a Bl6 ddiwrnod bendigedig yn nhwrnament pêl-rwyd yr Urdd heddiw ym Mhrifysgol Glyndŵr. Fe wnaeth pawb chwarae yn arbennig o dda ac roedd yn wych gweld pawb wrth eu boddau yno! Da iawn i chi gyd. Diolch yn fawr i’r rhieni a’r teuluoedd ddaeth i gefnogi. Year 5 and Year 6 … Read more

Nofio Bl5 / Year 5 Swimming

Bydd angen i’r plant ddod â dillad i’r gwersi nofio o hyn ymlaen er mwyn ymarfer sgiliau achub bywyd. Bydd dal angen gwisg nofio hefyd. Merched – crys t a siorts Bechgyn – crys t The children will need to bring clothes to their swimming lessons from now on to practice lifesaving skills. They will … Read more

Bwyd bore – Morning snack

Nodyn i atgoffa bod arian bwyd bore yn ddyledus ar gyfer yr hanner tymor hwn (6 wythnos). A wnewch chi wneud taliad arlein: http://www.wrecsam.gov.uk/ysgolbroalun, neu arwahan arian parod neu siec. Diolch i chi am eich cyd weithrediad. ************************************ A reminder that morning snack is due for this half term (6 Weeks). Please make your payment online: … Read more

Pelrwyd / Netball

Mae’r ymarfer pel rwyd i Fl5&6 wedi ei ohirio heno oherwydd rhagolygon y tywydd. Mae’r ymarfer wedi ei aildrefnu ar gyfer nos Iau, 16/1. Netball practice for Yr5&6 is cancelled today due to the weather forecast. The practice is rescheduled for Thursday, 16/1. Diolch.