Blwyddyn 5 a 6

Byddem yn gwerthfawrogi petaech yn medru dod â bocsys cardfwrdd ee, bocs grawnfwyd i’r ysgol erbyn dydd Llun nesaf (20.9) os gwelwch yn dda. Byddwn yn eu defnyddio yn ein gweithgareddau creadigol.   We would appreciate it if you could bring cardboard boxes e.g cereal box to school by next Monday (20.9) please. We will … Read more

BWYD BORE – MORNING SNACK

BWYD BORE – MORNING SNACK Mae croeso i’r plant ddod a ffrwyth neu lysiau o adre gyda nhw i fwyta fel snac bore. Yn unol â’n polisi ysgol iach a chanllawiau Llywodraeth Cymru ar fwyta’n iach mewn ysgolion. dylid dod â ffrwyth neu lysiau yn unig ac mae croeso iddynt ddod a photel o ddŵr. … Read more

Diwrnod Disney / Disney Day

Cawsom ddiwrnod cofiadwy yn dathlu diwrnod Disney yr wythnos diwethaf. Roedd y disgyblion a’r staff yr ysgol yn edrych yn wych! Diolch yn fawr i ddisgyblion Bl. 6 am drefnu diwrnod llwyddiannus ac am godi £200 o bunnau tuag at y partïon diwedd blwyddyn. Dyma fideo o uchafbwyntiau’r dydd! Mwynhewch! https://www.j2e.com/ysgol-bro-alun/AwelWatson-Smyth/Diwrnod+Disney.MOV/ We had great fun … Read more