BRECHIAD FFLIW-5/12/22-FLU IMMUNISATION

BRECHIAD FFLIW 5ED O RAGFYR 2022 NODYN I’CH ATGOFFA, I’R RHAI SYDD WEDI DYCHWELYD Y FFURFLEN CANIATÂD FFLIW, BYDD Y TÎM IMIWNEIDDIO YN YR YSGOL DDYDD LLUN. DIOLCH FLU IMMUNISATION 5TH DECEMBER 2022 A REMINDER, FOR THOSE WHO HAVE RETURNED THE FLU CONSENT FORM, THE IMMUNISATION TEAM WILL BE IN SCHOOL ON MONDAY. THANK YOU

Trydar / Twitter

Ydych chi yn ein dilyn ar Drydar?Dyma le rydym yn rhannu lluniau o ddigwyddiadau a newyddion diweddaraf yr ysgol. Cyfrif yr ysgol yw @BroAlunWrecsam Do you follow us on Twitter?This is where we share the school’s latest events.We would like it if you followed us [email protected]

Cymru v Iran 25.11.22

Er mwyn cefnogi Cymru yng Nghwpan y Byd, mae croeso i’r disgyblion wisgo coch, het fwced neu unrhyw beth sy’n cynrychioli Cymru i’r ysgol ar ddydd Dydd Gwener, Tachwedd 25ain.Byddwn yn darlledu’r gêm yn fyw am 10 yb i holl blant yr ysgol. To support Wales in the World Cup, the pupils are welcome to … Read more