ADRAN – URDD

NEGES GAN OWAIN: Bore da, ‘Mond neges i ddweud bod yr Adran wedi’i ohirio heno gan ei fod hi’n gyfnod mor brysur gyda’r ‘Dolig! Bydd yr Adran yn ail-ddechrau ar y 14eg o Ionawr – Y Fic, Wrecsam rhwng 4-5.30. Diolch o flaen llaw a ‘Dolig Llawen! Owain A MESSAGE FROM OWAIN: Good morning, Adran … Read more

Crys T Draig Dda – Draig Dda T-shirt

Llongyfarchiadau Finley / Congratulations Finley Da iawn ti Finley am ennill y crys-t arbennig yma am frwdfrydedd ac am wybodaeth a ddealltwriaeth wych o waith y ‘gofod’ ym Mlwyddyn 2.  Cawsom y crys –t yn rhodd i’r dosbarth gan y cwmni lleol ‘Draig Dda’ a chafodd ei sefydlu gan riant yma ym Mro Alun.  Mae’n … Read more

Llongyfarchiadau – Congratulations

Llongyfarchiadau enfawr i Taema Tattum o Flwyddyn 4 am ennill cystadleuaeth dylunio archarwr ar gyfer cylchgrawn Mellten. Roedd plant dros Gymru gyfan wedi cystadlu ac rydym yn falch iawn o Taema am gipio’r wobr gyntaf! A huge congratulations to Taema Tattum from Blwyddyn 4 for winning a competition for designing a superhero for the Mellten … Read more