Mabolgampau / Sports Day

Mae dyddiad mabolgampau yr ysgol wedi cael ei osod – Dydd Iau, Gorffennaf 5ed. BORE: Dosbarth Meithrin, Derbyn, Blwyddyn 1 a Cylch, dechrau 9:30am, byddwn wedi gorffen erbyn amser cinio. PNAWN: Blwyddyn 2, 3 a 4 dechrau 1:15pm Bydd mwy o fanylion yn cael eu hanfon adref yn nes at yr amser.   The date … Read more

Bwyd bore – Snack money

Nodyn i atgoffa bod arian bwyd bore yn ddyledus ar gyfer yr hanner tymor hwn . 7 wythnos – Babanod £1 yr wythnos a Adran Iau £1:50 yr wythnos. Gallwch wneud taliadau arian, siec neu arlein gyda cherdyn debyd/credyd ar: http://www.wrecsam.gov.uk/ysgolbroalun Diolch i chi am eich cyd weithrediad. ************************************ A reminder that morning snack is … Read more

COST CINIO YSGOL – SCHOOL LUNCH COST

CINIO YSGOL – SCHOOL DINNER Annwyl rieni / Dear parents, O’r 9fed o Ebrill bydd pris cinio ysgol yn codi fel â ganlyn – £2.35 Babanod y diwrnod, £11.75 yr wythnos. £2.40 Adran Iau y diwrnod, £12.00 yr wythnos DYLAI ARIAN CINIO GAEL EI DALU I GYFRIF PERSONNOL EICH PLENTYN GAN DDEFNYDDIO’R PEIRIANT YN Y … Read more

TRIP BL2 – YR 2 TRIP

Cafodd Blwyddyn 2 ddiwrnod hyfryd yn Sw Gaer dydd Gwener diwethaf. Cawsom gyfle i weld rhai o’r anifeiliaid mewn perygl yr ydym wedi astudio dros y tymor. Roedd pob disgybl wedi mwynhau yn fawr iawn ac roedd ymddygiad y dosbarth yn arbennig! Yn ogystal fe wnaethom siarad Cymraeg yn wych drwy’r dydd. Bendigedig Blwyddyn 2! … Read more