Llongyfarchiadau Miah / Congratulations Miah

Llongyfarchiadau mawr i Miah o Flwyddyn 4 am gyrraedd y rownd derfynol yn y gystadleuaeth Heddlu Gogledd Cymru. Dyluniodd Miah boster gwych yn llawn gwybodaeth bwysig am sut i gadw yn saff ar lein. Ymgeisiodd 2,107 o bobl a llwyddodd Miah i gyrraedd y rownd derfynol- am lwyddiant! Da iawn ti Miah! A huge congratulations … Read more

BRECHIAD FFLIW – 2022 – FLU IMMUNISATION

BRECHIAD FFLIW RHAGFYR 2022 MAE LLYTHYR GWYBODAETH A FFURFLEN  YN DOD ADREF GYDA’R DISGYBLION A WNEWCH CHI GWBLHAU A’I DDYCHWELYD I STAFF Y DOSBARTH ERBYN 12/7/22. DIOLCH FLU IMMUNISATION DECEMBER 2022 A FORM AND COVERING LETTER WILL BE SENT HOME WITH THE PUPILS, PLEASE COMPLETE AND RETURN TO CLASS STAFF BY 12/7/22. THANK YOU BRECHIAD … Read more

LLUN YSGOL – TEMPEST – SCHOOL PHOTO

Llun Ysol Gyfan Nodyn i atgoffa – Pwysig i bawb ddod i’r ysgol yn brydlon yfory gan fod angen dechrau gosod pawb yn eu lle o 9 o’r gloch. Dylai’r disgyblion wisgo gwisg ysgol. Diolch yn fawr am eich cyd-weithrediad. Whole School Photograph A reminder – Everyone to arrive in school promptly tomorrow as the … Read more

Llun Ysgol Gyfan – Whole School Photograph

Llun Ysgol Gyfan Annwyl rieni/gwarchodwyr, Rydym yn falch i adael i chi wybod bydd ffotograffydd o gwmni Tempest yn dod i’r ysgol ddydd Mawrth, Mehefin 14eg i dynnu llun ysgol gyfan, disgyblion a staff. Mae’n bwysig i bawb ddod i’r ysgol yn brydlon gan fod angen dechrau gosod pawb yn eu lle o 9 o’r … Read more