Mabolgampau Cartref!

Dyma gyfle i chi wneud mabolgampau cartref dros y diwrnodau nesaf. Pob lwc a mwynhewch! Cofiwch rannu lluniau ar Teams, Seesaw a’r grwp Facebook! Diolch yn fawr i’r plant sydd wedi helpu i ddangos y symudiadau yn y fideo! Here is your chance to have a sports day at home over the next few days. … Read more

Blwyddyn 2 – Dosbarth Alarch

Dyma fideo yn dangos ychydig o waith dysgu o bell arbennig gan Ddosbarth Alarch. Gwaith bendigedig Blwyddyn 2! Here is a video showing some of the wonderful work completed at home by Alarch class during recent weeks. Fantastic work Year 2! https://www.youtube.com/watch?v=FroTqs5wRA4