Trip Blwyddyn 1 / Year 1’s Trip

Cafodd Blwyddyn 1 gymaint o hwyl ar eu taith i Barc Saffari Knowsley yr wythnos hon. Aethon nhw ar daith bws a dysgu am anifeiliaid o Ewrop, Affrica ac Asia. Roedden nhw hefyd wrth eu bodd yn gwylio’r morloi  yn perfformio, wel am dalentog! I orffen y diwrnod cawsom weithdy diddorol am anifeiliaid o Affrica. … Read more

Trip Lerpwl Bl5 / Y5 Liverpool Trip

Mae Blwyddyn 5 wedi cael diwrnod gwerth chweil yn Lerpwl heddiw. Ymweliad ddiddorol iawn â’r amgueddfa forwrol ac yna cyfle i ymarfer sgiliau pêl-rwyd yng nghwpan pêl-rwyd y byd! Year 5 have had a brilliant day in Liverpool today. A very interesting visit to the Maritime Museum and a chance to practice netball skills at … Read more

Pobi Perffaith / Bake Off

Waw! Diolch yn fawr i bawb sydd wedi cystadlu yn y gystadleuaeth Pobi Perffaith bore ma. Mae’r safon yn uchel iawn unwaith eto eleni!   Wow! Thank you to everyone who has competed in the Bake Off this morning. The standard is so high once again this year!