Grwp Cymorth Gofalwyr / Carers’ Support Group

Grwp Cymorth Gofalwyr Lle: Ysgol Morgan Llwyd Pryd: Pob yn ail Dydd Iau am 12.00 yn cychwyn o 07-03-24 Pwy: Unrhyw un sydd yn gofalu am blant / bobol ifanc nad ydynt yn rieni / llys-rieni iddynt e.e y sawl sydd a Gorchymyn Gwarcheidiaeth Arbennig Pwy sy’n gofalu am y gofalwyr? Am fwy o wybodaeth … Read more

Dydd Gŵyl Dewi / St David’s day

Dydd Gŵyl Dewi Rydym yn estyn gwahoddiad i chi ddod i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi gyda ni yn yr ysgol, ar Ddydd Gwener 1af o Fawrth. Mae croeso i’r plant i wisgo gwisg draddodiadol, crysau rygbi Cymru, neu bêl droed Wrecsam neu Gymru i ddod i’r ysgol. Mae croeso i rieni a gwarchodwyr disgyblion CA2 … Read more

Diwrnod Girl Guiding / Girl Guiding Day

Diwrnod Girl Guiding / Girl Guiding Day Mae dydd Iau yma, Chwefror 22ain yn ddiwrnod Girlguiding. Os oes unrhyw rhai o’r disgyblion yn mynychu Rainbows, Brownies neu grwp Guides, mae croeso iddynt wisgo eu gwisg ar gyfer y grwpiau yma i’r ysgol dydd Iau. This coming Thursday, February 22nd is Girlguiding day. Any pupils that … Read more

Monitro presenoldeb y disgyblion / Monitoring Pupils’ Attendance

Monitro presenoldeb y disgyblion Targed presenoldeb awdurdod lleol Wrecsam am bresenoldeb disgyblion ydy 95%. Wythnos 5-9 Chwefror mi oedd presenoldeb disgyblion Ysgol Bro Alun yn 96%. Dros yr wythnos mi oedd 16 o ddisgyblion yn hwyr yn cyrraedd yr ysgol. Monitoring Pupils’ Attendance Wrexham LEA’s attendance target is 95%. Week 5-9 February Ysgol Bro Alun’s … Read more

‘The Mobile Bike Mechanic’

Mae’r cwmni ‘The Mobile Bike Mechanic’ yn cydweithio gyda chyngor Wrecsam i ddarparu sesiynau trwsio beics am ddim. Mi fydd y sesiynau yma ar Ddydd Llun 19eg o Chwefror yn yr ysgol. Cofiwch fod gan ddisgyblion bl 6 cwrs beicio ar 11/3/24 felly mi fydd y sesiynau yma yn ddefnyddiol i sicrhau bod beic eich … Read more

‘The Mobile Bike Mechanic’

Mae’r cwmni ‘The Mobile Bike Mechanic’ yn cydweithio gyda chyngor Wrecsam i ddarparu sesiynau trwsio beics am ddim. Mi fydd y sesiynau yma ar Ddydd Llun 19eg o Chwefror yn yr ysgol. Cofiwch fod gan ddisgyblion bl 6 cwrs beicio ar 11/3/24 felly mi fydd y sesiynau yma yn ddefnyddiol i sicrhau bod beic eich … Read more