Sanau od fory! Odd socks tomorrow!

Nodyn i atgoffa ein bod yn gwisgo sanau od i’r ysgol fory i gefnogi wythnos gwrth-fwlio. A reminder that we are supporting anti-bullying week tomorrow by wearing odd socks to school. Diolch.

Plant Mewn Angen / Children in Need

Mae hi wedi bod yn ddiwrnod prysur iawn heddiw wrth i ni godi arian at Plant Mewn Angen! Mae’r plant wedi bod yn hynod o brysur yn codi arian yn ôl eu hoedran heddiw a drwy’r wythnos. Mae yna blant wedi bod yn rhedeg, neidio, dawnsio, darllen, tynnu lluniau a gwneud heriau Mathemateg, a phopeth … Read more

Dosbarth Alarch – Ymarfer corff/PE

A wnewch chi sicrhau bod plant dosbarth Alarch yn dod i’r ysgol yfory mewn trainers neu esgidiau addas ar gyfer eu gwers ymarfer corff yn y neuadd. Does dim angen gwisg ymarfer corff. Gall y plant ddod i’r ysgol yn eu dillad smotiog/lliwgar fel pawb arall. Could you please ensure that children from Alarch class … Read more

Cofio / Remembrance

Gan na fydd gwasanaethau cofio yn cael eu cynnal fel arfer dros y penwythnos mae Blwyddyn 6 wedi bod yn brysur iawn yn creu pabiau coch arbennig i rannu efo’r gymuned. Bydd y plant yn arddangos y pabiau coch yn ffenestri eu tai dros y penwythnos felly edrychwch allan amdanynt. Byddwn yn gwerthu pabiau coch … Read more