Gala Nofio – Swimming Gala

Llongyfarchiadau enfawr i Madison am ennill y fedal aur yn y ras pili pala yng ngala nofio ysgolion Wrecsam bore ma! A huge congratulations to Madison for winning the gold medal in the butterfly race at the Wrexham schools gala this morning!

CINIO YSGOL – SCHOOL DINNER

CINIO YSGOL – SCHOOL DINNER Annwyl rieni O’r 29ain o Ebrill bydd pris cinio ysgol yn codi fel â ganlyn – £2.40 Babanod ac Adran Iau y diwrnod, £12.00 yr wythnos From 29th of April the price of a school dinner will be increased to – £2.40 Infants and Juniors per day, £12.00 per week