Tocynnau cyngerdd ychwanegol / Additional Concert tickets

Mae nifer cyfyngedig o docynnau ar ol ar gyfer cyngerddi meithrin a derbyn a chyngerddi blwyddyn 1 a 2.  Anfonwch y slip gyda’r arian i archebu neu cysylltwch â’r swyddfa os hoffech archebu mwy. There is a limited number of tickets left for nursery & reception concerts and year 1 & 2 concerts.  Send in … Read more

CANIATAD BRECHIAD FFLIW / FLU VACCINATION CONSENT

I DDISGYBLION DERBYN I BL6 / FOR RECEPTION TO YR 6 STUDENTS LLYTHYR A DOLEN CANIATAD BRECHIAD FFLIW CONSENT LETTER AND LINK – FLU IMMUNISATION CONSENT   GWYBODAETH / INFORMATION: A4_Information about flu vaccination for children in school_ v4 PHW Flu Nasal Spray CYP DL Leaflet 05.23_digital_we PHW Flu Nasal Spray CYP DL Leaflet 05.23_digital_ew

WCW a’i ffrindiau

  Rydym yn danfon y wybodaeth yma atoch er mwyn i chi gael y cyfle i danysgrifio i gylchgrawn Cymraeg i blant rhwng 6 a 9  oed, o’r enw Wcw a’i Ffrindiau.  Ynddo mae cymeriadau megis Ben Dant, Peppa Pig a Twm Tomato, ac wrth gwrs Wcw. Dyma gyfle gwych i helpu plant i fwynhau … Read more