TRIP DERBYN – RECEPTION TRIP

Cafodd y plant ddiwrnod gwych ar y tren o Llanuwchllyn i’r Bala dydd Iau diwethaf.  Dyma ychydig o luniau. The children had a excellent day on the train form Llanuwchllyn to Bala last Thursday.  Here are some photographs.

Cyfarfod ADY i rieni / ALN meeting for parents

Gwahoddiad i rieni a gwarchodwyr i gyflwyniad am newidiadau i’r ddarpariaeth a phrosesau Anghenion Dysgu Ychwanegol mewn ysgolion. An invitation to parents and carers to a presentation on the changes to Additional Learning Needs provision and processes in schools. Cyfarfod ADY i rieni/ ALN changes meeting for parents