LLUN DOSBARTH –CLASS PHOTOGRAPH

LLUN DOSBARTH –CLASS PHOTOGRAPH Mi fydd llun plant y dosbarth Derbyn yn yr Evening Leader, DYDD LLUN 16eg. Mi fydd y papur ar gael i’w brynu o swyddfa’r ysgol ar y diwrnod am 70c. The Reception class photograph will be in the Evening Leader on Monday 16th. You may purchase copies of the newspaper, on … Read more

Llun Dosbarth Derbyn-Tempest-Reception Class Photo

Os nad ydych wedi gwneud yn barod, mae angen dychwelyd y ffurflen archeb am lun dosbarth Derbyn yn ôl i’r ysgol erbyn Dydd Gwener, 24/3/17. If you have not done so already, please return the class photograph order form to school by Friday, 24/3 /17.

Gymnasteg – Gymnastics

NODYN I ATGOFFA am gymnasteg dosbarth Derbyn yfory (dydd Iau).  Dylai eich plentyn wisgo ei wisg / gwisg Addysg Gorfforol i’r ysgol yn barod. Diolch A NOTE TO REMIND about gymnastics for Reception class tomorrow (Thursday).   Your child should come to school wearing his/her P.E uniform. Thank you

Gymnasteg – Gymnastics

GYMNASTEG DERBYN – RECEPTION GYMNASTICS O ddydd Iau y 12fed o Ionawr, bydd dosbarth Derbyn yn mynychu’r Ganolfan Chwaraeon Queensway ar gyfer gwersi gymnasteg yn ystod y 6 wythnos nesaf. Bydd y disgyblion yn elwa unwaith eto eleni o ddefnyddio amrywiaeth o offer gymnasteg ynghyd â hyfforddiant proffesiynol. Gofynnwn yn garedig am gyfraniad o £2.00 … Read more