Cinio Dosbarth Derbyn – 26/2/21 – Reception Class Lunch

DOSBARTH DERBYN – Bydd pitsa caws a tomato a sglodion ar gael i archebu fel cinio ysgol, i ddisgyblion dosbarth Derbyn  yn unig, ddydd Gwener 26ain. RECEPTION CLASS – A school lunch of Cheese and tomato pizza and fries will be available to order, for the Reception class students only, on Friday 26th.  

Diolch / Thank You

Diolch yn fawr i ddisgyblion yr ysgol am eu gwaith dros yr hanner tymor diwethaf – maent wedi bod yn wych! Diolch hefyd i chi reini a gwarchodwyr am eich cymorth a’ch amynedd wrth eu cefnogi; caiff ei werthfawrogi gan holl staff yr ysgol. Gobeithio y caiff pawb gyfle i ymlacio a mwynhau dros yr … Read more