Nosweithiau Rhieni – Ysgol Bro Alun – Parents’ Evenings

Bydd y nosweithiau rhieni yn cael eu cynnal yn ystod mis Mawrth. Mi fydd cyfle i chi ddewis diwrnod ac amser cyfleus i chi fynychu’r ysgol i drafod gwaith eich plentyn. A fyddech cystal ag ymweld â swyddfa’r ysgol lle mae amserlen i nodi pryd fyddai orau gennych. Mi fydd angen dewis cyn dydd Gwener … Read more

Gymnasteg Derbyn – Reception Gymnastics

Annwyl Rieni/Dear Parents GWERS GYMNASTEG 11/1/18 Yr hanner tymor nesaf bydd plant y Dosbarth Derbyn yn cael mynychu’r Ganolfan Chwaraeon Queensway ar gyfer gwersi gymnasteg. Bydd y plant yn elwa o ddefnyddio amrywiaeth o offer gymnasteg ynghyd â hyfforddiant proffesiynol. Bydd y gwersi gymnasteg yn cael eu cynnal ar fore Ddydd Iau bob wythnos am … Read more

Cyngerdd Derbyn – 4pm – Reception Concert

Bydd cyngerdd dosbarth Derbyn yn cael ei gynnal yn y neuadd am 4 o’r gloch heddiw, bydd y plant yn aros yn yr ysgol tan fydd y cyngerdd yn dechrau, cawn ddiod a rhywbeth i fwyta gan y staff. Reception class concert will be held in the school hall at 4pm today, the children will … Read more

Sioe Cyw 12/12/17

Rydym newydd glywed fod Sioe Cyw yfory wedi ei chanslo yn Ysgol Rhiwabon. Roedd disgyblion Derbyn, Bl 1 a 2 fod mynychu. Bydd trefniadau cinio felly fel unrhyw ddiwrnod arferol. Byddwn yn cysylltu fory a’r cwmni tocynnau ynglyn ac unrhyw ad-daliadau. We’ve just been informed that tomorrow’s Cyw show at Ruabon school has been cancelled. … Read more

LLUN DOSBARTH –CLASS PHOTOGRAPH

LLUN DOSBARTH –CLASS PHOTOGRAPH Mi fydd llun plant y dosbarth Derbyn yn yr Evening Leader, DYDD LLUN 16eg. Mi fydd y papur ar gael i’w brynu o swyddfa’r ysgol ar y diwrnod am 70c. The Reception class photograph will be in the Evening Leader on Monday 16th. You may purchase copies of the newspaper, on … Read more