TRIP DERBYN – PARK HALL – RECEPTION TRIP

FFILM – FILM https://youtu.be/wmE5Cq9ZVtU  

Oriel VanGogh Gallery

Diolch o galon i bawb a ddaeth i Oriel Van Gogh y dosbarthiadau Meithrin a Derbyn ddoe (17.5.18). Cafodd y plant fodd i fyw wrth ddangos eu gwaith i’w teuluoedd. Ar ddiwedd yr arddangosfa holwyd os oedd modd prynu gwaith eu plant a’i ddychwelyd adref. Cytunwyd y byddai hyn yn syniad gwych ac holwyd am … Read more

Gymnasteg Derbyn – Reception Gymnastics

Annwyl Rieni/Dear Parents GWERS GYMNASTEG 11/1/18 Yr hanner tymor nesaf bydd plant y Dosbarth Derbyn yn cael mynychu’r Ganolfan Chwaraeon Queensway ar gyfer gwersi gymnasteg. Bydd y plant yn elwa o ddefnyddio amrywiaeth o offer gymnasteg ynghyd â hyfforddiant proffesiynol. Bydd y gwersi gymnasteg yn cael eu cynnal ar fore Ddydd Iau bob wythnos am … Read more

Cyngerdd Derbyn – 4pm – Reception Concert

Bydd cyngerdd dosbarth Derbyn yn cael ei gynnal yn y neuadd am 4 o’r gloch heddiw, bydd y plant yn aros yn yr ysgol tan fydd y cyngerdd yn dechrau, cawn ddiod a rhywbeth i fwyta gan y staff. Reception class concert will be held in the school hall at 4pm today, the children will … Read more