LLUN DOSBARTH BLWYDDYN 6 A DERBYN- CLASS PHOTO YR 6 & RECEPTION

Ffotograff Tempest DYDD IAU, 16/3/23 Mae disgyblion BL6 a Derbyn yn cael tynnu llun dosbarth bore dydd Iau ac felly bydd angen iddynt ddod i’r ysgol yn eu gwisg ysgol. Diolch Tempest photograph on THURSDAY 16/3/23 YR6  and Reception pupils are having their class photograph taken on Thursday morning and therefore will need to come to … Read more

Ysgol ar gau / School closed

Bydd yr ysgol ar gau heddiw oherwydd y tywydd – mae nifer o staff sy’n byw mewn ardaloedd gwledig ac uchel yn methu cyrraedd. Gan ystyried y rhagolygon o eira trwm am  y diwrnod, mae’n rhaid ystyried diogelwch disgyblion, rhieni, teuluoedd a staff yn gorfod teithio am weddill y diwnod. Bydd gweithgareddau yn cael eu … Read more

Eira / Snow

Gyda rhagolygon y tywydd ar hyn o bryd yn darogan eira prynhawn ‘ma, heno a bore fory, os bydd rhaid i ni gau yr ysgol yfory oherwydd fod y safle yn rhy beryglus neu os nad oes digon o staff yn gallu cyrraedd, byddwn yn gadael i chi wybod ar yr app cyn gynted a … Read more

Streic / Strike

Cofiwch fod streic yr NEU yn effeithio ar rai dosbarthiadau yfory; mae manylion yn yr ebost ddanfonwyd atoch ddiwedd wythnos diwethaf. A reminder that the NEU strike tomorrow is affecting some classes; details are in the email that was sent to you at the end of last week. 

Derbyn a Bl6 – TEMPEST – Reception & YR 6

MAE LLUN DOSBARTH DERBYN A BLWYDDYN 6 WEDI CAEL EI GANSLO YR WYTHNOS HON BYDDWN YN RHOI GWYBOD I CHI CYN GYNTED Â PHOSIB PAN FYDD YN CAEL EI AILDREFNU. RECEPTION AND YEAR 6 CLASS PHOTO HAS BEEN CANCELLED THIS WEEK WE WILL LET YOU KNOW AS SOON AS POSSIBLE WHEN IT IS RE-ARRANGED.

Streic 14:02:23 / Strike 14:02:23

Rydym yn ymwybodol drwy’r wasg fod y streic oedd fod i gael ei chynnal dydd Mawrth nesaf, Chwefror 14eg wedi ei gohirio am nawr. Felly gallwch ddiystyru y wybodaeth a ddanfonwyd atoch ddoe ar ebost. Byddwn yn eich diweddaru os bydd unrhyw ddatblygiadau pellach. We are aware from press reports that the strike that was … Read more