Chwefror 1af / February 1st

Nodyn i’ch hatgoffa fod yr ysgol ar agor yn rhannol yfory (Chwefror 1af) o ganlyniad i’r streic. Mae manylion ar ba ddosbarthiadau sydd yn cael eu heffeithio yn yr ebost ddanfonwyd i rieni a gofalwyr wythnos diwethaf. Nid yw’r clwb brecwast na’r clwb ar ol ysgol yn cael eu heffeithio a maent ar agor fel arfer.

A reminder that the school is partially open tomorrow (February 1st) due to the strike. Details of which classes are affected are in the email sent to parents and carers last week. Breakfast club and after school club aren’t affected and are open as usual.