Clwb ar ôl Ysgol 24/6 ar gau – After School Club 24/6/ closed

Annwyl rieni/gwarchodwyr,

Nodyn i’ch hysbysu na fydd posib i ni gynnal y clwb ar ddydd Iau, 24ain o Fehefin.    

A wnewch chi sicrhau fod trefniadau eraill wedi’u gwneud ar gyfer casglu’r plant am 3:15 pm ar y noson yma os gwelwch yn dda.

Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra mae hyn yn ei achosi.

 

Dear parents/carers,

It won’t be possible for us to hold the After School Club on Thursday, 24th of June.  

 Could you please make alternative arrangements to collect your child/children at 3:15 pm from school on this day.

 Apologies for any inconvenience this causes.

 Diolch yn fawr / Thank you