Clwb ar ôl Ysgol/After School Club

Clwb Ar Ôl Ysgol

Ar gael o 3:15pm tan 5:10pm ddydd Llun i ddydd Gwener yn neuadd yr ysgol.

Cost: 3:15 – 4:30 = £4.00

3:15 – 5:10 = £6.00

Casglu ar ôl 5:10pm – £3.00 am bob 15 munud yn hwyr

Bwcio a talu o flaen llaw efo: https://www.parentpay.com/


After School Club

Available from 3:15pm to 5:10pm Monday to Friday in the school hall.

Cost: 3:15 – 4:30 = £4.00

3:15 – 5:10 = £6.00

Collecting after 5:10pm – an extra £3.00 per 15 minutes

Please book and pay beforehand using https://www.parentpay.com/