Clwb ar ôl Ysgol/After School Club

Clwb Ar Ôl Ysgol

Ar gael o 3:15pm tan 5:10pm ddydd Llun i ddydd Gwener yn neuadd yr ysgol.

Cost: 3:15 – 4:30 = £4.00

3:15 – 5:10 = £6.00

Casglu ar ôl 5:10pm – £3.00 am bob 15 munud yn hwyr

Yn daladwy o flaen llaw neu ar y diwrnod i staff y clwb.

o.n. Dylai unrhyw arian ddod i’r ysgol mewn amlen gyda enw eich plentyn a’r manylion yn glir.  Nid yw staff yr ysgol yn cael derbyn arian rhydd.  Diolch.


After School Club

Available from 3:15pm to 5:10pm Monday to Friday in the school hall.

Cost: 3:15 – 4:30 = £4.00

3:15 – 5:10 = £6.00

Collecting after 5:10pm – an extra £3.00 per 15 minutes

Payable beforehand or on the day to club staff.

p.s. Any cash should be brought to school in an envelope clearly marked with your child’s name and the details.  School staff will not accept loose money.  Thank you.