Clwb Brecwast/Breakfast Club

Mae Clwb Brecwast ar gael yn yr ysgol o ddydd Llun i ddydd Gwener  Mae croeso i oll blant yr ysgol, yn cynnwys dosbarth Meithrin, i gael brecwast iach cyn dechrau’r ysgol.

Mae’n ofynnol fod pob plentyn sy’n mynychu yn cymryd brecwast.

Clwb yn agor: 8:00am
Cyfnod talu £3: 8:00am – 8:20am (50c i’r disgyblion sy’n gymwys i gael cinio am ddim)
Cyfnod am ddim: 8:20am – 8:40am
Gorffen gweini brecwast a’r clwb yn cau: 8:40am

Mi fydd angen bwcio a thalu o flaen llaw yn defnyddio https://www.parentpay.com/

 

***********************************************

The Breakfast Club is available in the school from Monday to Friday.  All children are welcome, including Nursery children, to come and have a healthy breakfast before starting school.

It is a requirement that every child who attends takes a breakfast.

Club opens: 8:00am
£3 payment period: 8:00am – 8:20am (50p for free school meal entitled pupils)
Free breakfast period: 8:20am – 8:40am
Breakfast Service end time and club closes: 8:40am

Please book  and pay beforehand using https://www.parentpay.com/