Clwb Brecwast/Breakfast Club

Mae Clwb Brecwast ar gael yn yr ysgol o ddydd Llun i ddydd Gwener o 8:05am, drysau yn cau am 8:35am yn brydlon.  Mae croeso i oll blant yr ysgol, yn cynnwys dosbarth Meithrin, i gael brecwast iach cyn dechrau’r ysgol.


The Breakfast Club is available in the school from Monday to Friday from 8:05am, doors close promptly at 8:35 am.  All children are welcome, including Nursery children, to come and have a healthy breakfast before starting school.

Cost – £0