Clwb yr Urdd

Bydd Clwb yr Urdd i Flynyddoedd 3-6 yn cael ei gynnal tan 4:30 yr wythnos hon. Bydd Blynyddoedd 1 a 2 yn gorffen am 4:00 fel arfer.

Clwb yr Urdd for Years 3-6 will be held until 4:30 this week. Years 1 and 2 will finish at 4:00 as normal.

Diolch yn fawr.