CRhA / PTA

Cynhelir Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol CRhA yr ysgol nos Fercher yma, Hydref 10fed am 7:00pm yn yr ysgol. Croeso cynnes i bawb, yn enwedig i aelodau newydd!

The PTA’s AGM will be held this coming Wednesday, October 10th at 7:00pm at the school. A warm welcome to everyone, especially new members!