Cyfarfod CRhA / PTA meeting

Cofiwch am y cyfarfod CRhA nos fory (Mercher), am 6:00pm yn yr ysgol. Mae hwn yn gyfarfod pwysig i drafod dyfodol y CRhA. Mae mwy o fanylion ar gael drwy’r linc isod:

A reminder about the PTA meeting at the school tomorrow evening (Wednesday) at 6:00pm . This is an important meeting to discuss the future of the PTA. More details available through the link below:

https://ysgolbroalun.cymru/crha-ysgol-bro-alun-pta-2/