Cylch Meithrin

http://www.meithrin.cymru/

 

 

AMSEROEDD

TIMES

DYDDIAU

DAYS

PRYD

WHEN

OEDRAN

AGE

PRIS

PRICE

Addysg Gynnar

Funded Education

9:00 – 11:30

 

4 diwrnod allan o 5 yr wythnos

4 days out of 5 per week

Term ar ôl eu Penblwydd yn 3 oed

Term after their 3rd birthday

3 OED

3 YEARS OLD

AM DDIM

FREE

Dechrau’n Deg

Flying Start

9:00 – 11:30 5 Diwrnod yr wythnos

5 Days per week

 

Term ar ôl eu Penblwydd yn 2 oed

Term after their 2nd birthday

2 OED

2 YEARS OLD

AM DDIM

FREE

Cylch Meithrin

3 oed cyn Pasg

3yrs before Easter

9:00 – 11:30

NEU/OR

9:00 – 3:15

5 Diwrnod yr wythnos

5 Days per week

Unwaith bod y plentyn yn 2 oed

Once the child is 2 years old

2 OED

2 YEARS OLD

£6.50

NEU/OR

£20.00

Cylch Meithrin

3 oed ar ôl Pasg

3yrs after Easter

11:30 – 3:15 5 Diwrnod yr wythnos

5 Days per week

Unwaith bod y plentyn yn 2 oed

Once the child is 2 years old

2 OED

2 YEARS OLD

£10.00
Meithrin+ (Mwy)

Nursery+

11:30 – 3:15 5 Diwrnod yr wythnos

5 Days per week

Unwaith bod y plentyn yn munychu dosbarth Meithrin yr ysgol.

Once the child attends the schools Nursery Class.

3 OED

3 YEARS OLD

£10.00
Cylch Meithrin Ti a Fi

 

9:15 – 11:15 Bob bore Dydd Iau

Every Thursday morning

0– 3oed

0 – 3 years old

Plant i for yng nghwmni oedolyn yr holl amser.

Children to be accompanied by an adult at all times.

£1.00