Cymru v Iran 25.11.22

Er mwyn cefnogi Cymru yng Nghwpan y Byd, mae croeso i’r disgyblion wisgo coch, het fwced neu unrhyw beth sy’n cynrychioli Cymru i’r ysgol ar ddydd Dydd Gwener, Tachwedd 25ain.
Byddwn yn darlledu’r gêm yn fyw am 10 yb i holl blant yr ysgol.

To support Wales in the World Cup, the pupils are welcome to wear red, a bucket hat, or anything that represents Wales to school Friday, November 25th.
The pupils will have the opportunity to watch the game live at 10 am.