Diolch / Thank you

Nodyn byr i ddiolch yn fawr iawn i bawb a gyfrannodd tuag at fy rhodd gadael gan rieni a hefyd pob cerdyn, neges ac anrheg ydw i wedi eu cael dros y dyddiau diwethaf – dw i’n wirioneddol gwerthfawrogi. Mwynhewch y gwyliau haf!

A short note to thank everyone that contributed towards my leaving gift from parents and also for every card, message and present that I’ve received, I really do appreciate each and every one of them. Enjoy the summer holidays!

Osian Jones