Diolch yn fawr / Thank you

Diolch yn fawr iawn i'r Gymdeithas Rhieni ac Athrawon am drefnu'r disgo neithiwr. Diolch hefyd i bawb am gefnogi a gwneud y digwyddiad mor llwyddiannus.

Diolch i bawb sydd wedi gallu dod i gefnogi’r dathliadau penblwydd, rydym wedi bod yn hynod lwcus gyda’r tywydd ac mae pawb wedi mwynhau eu hunain. Diolch i’r holl staff am eu gwaith caled yn paratoi’r plant ar gyfer y dathliadau.

A big thank you to the PTA for organinsing the disco last night. Thank you too for everyone for supporting and making the event so successful.

Thank you to everyone who has managed to come and support the birthday celebrations, we have been extremely lucky with the weather and everyone has enjoyed themselves. Thank you to all the staff for their hard work in preparing the children for the activities.