Diwrnod Di-Wisg – Non-Uniform Day

CRhA Ysgol Bro Alun PTA
Diwrnod Di-Wisg: Dydd Gwener, Tachwedd 24ain
Annwyl Rieni/Ofalwyr,

Rydym yn rhoi gwahoddiad i’r plant ddod i’r ysgol yn nillad eu hunain (diwrnod di-wisg) ar ddydd Gwener, Tachwedd 24ain.

Gan fod y Ffair Haf yn nesau; dydd Gwener Rhagfyr 1af, hoffem ofyn am gyfraniad gwirfoddol i’r stondin tombola poteli. Felly os oes gennych unrhyw botel i gynnig o siampŵ hyd at siampên, a wnewch chi eu gadael gyda staff y dosbarth os gwelwch yn dda. Rhaid i boteli alcohol gael eu trosglwyddo gan oedolyn.

Rydym yn ddiolchgar iawn am unrhyw gyfraniad, bach neu fawr.

Diolch yn fawr,

CRhA Ysgol Bro Alun

Os oes gennych unrhyw gwestiynau
gyrrwch neges i’n tudalen facebook neu siaradwch gyda’ch cynrychiolydd dosbarth os gwelwch yn dda.
 

Ysgol Bro Alun PTA
Non-Uniform Day – Friday 24th November
Dear Parents/Carers,

We would like to invite all children to come into school in their own clothes (non-uniform) on Friday24th November.

As the Christmas Fair will soon be here (Friday1st December) we once again would like to ask for voluntary donations for our bottle tombola. If you have anything from a bottle of shampoo to a bottle of wine that you would like to offer, please could you leave them with a teacher (any alcohol must be passed over to the teacher by an adult).

We really are grateful of all donations no matter how big or small.

Many thanks for your continued support,

CRhA Ysgol Bro Alun PTA

Any questions, please feel free to message us on our Facebook page Ysgol Bro Alun PTA