Diwrnod y Llyfr / Book Day

Diwrnod y Llyfr Dydd Iau 7/3/24
Croeso i’r plant i ddod i’r ysgol mewn pyjamas a dod a’u hoff lyfr gyda nhw, cofiwch ysgrifennu enw eich plentyn ar y llyfr. Cofiwch ma’r tywydd dal yn oer ac mi fydd y plant yn mynd allan i chwarae felly gwnewch yn siŵr bod ganddynt ddigon o haenau cynnes, cot ac esgidiau call am eu traed.

Book Day, Thursday 7/3/24

The children are welcome to come to school in their pyjamas and bring their favourite book with them, please remember to write your child’s name on the book. Remember that the weather is still cold and that the children will be going out to play so make sure that they have enough warm layers, a coat and sensible shoes on their feet.