Profion Cenedlaethol – National Testing

Gwybodaeth i’r Rhieni am y Profion Llythrennedd a Rhifedd – cliciwch isod
Information for parents regarding the National Numeracy and Literacy tests – Click below

http://learning.gov.wales/resources/browse-all/reading-and-numeracy-tests-information-for-parents-carers/?lang=en