Dyddiadau pwysig / Important dates

14/12/23 Croeso i bawb wisgo Siwmper Nadolig i’r ysgol.

14/12/23 Cinio Nadolig (Derbyn – Bl6) cofiwch archebu ar PARENTPAY cyn yr 8fed o Ragfyr.

21/12/23 Gwisgo dillad parti neu siwmper Nadolig

*************************

14/12/23 All welcome to wear a Christmas jumper to school.

14/12/23 Christmas lunch (Reception – Yr6) please remember to pre- order on PARENTPAY by 8th of December.

21/12/23 Wear Party clothes or Christmas jumper.