Eira / Snow

Gyda rhagolygon y tywydd ar hyn o bryd yn darogan eira prynhawn ‘ma, heno a bore fory, os bydd rhaid i ni gau yr ysgol yfory oherwydd fod y safle yn rhy beryglus neu os nad oes digon o staff yn gallu cyrraedd, byddwn yn gadael i chi wybod ar yr app cyn gynted a phosib yn y bore.

With the weather forecast currently predicting snow this afternoon, tonight and tomorrow morning, if we aren’t able to open the school in the morning due to the site being too dangerous or not enough staff being able to get to the school safely, we will let you know on the school app as soon as possible in the morning.