Cinio ysgol/School meals

CINIO YSGOL – SCHOOL DINNER

BWYDLEN:

https://www.wrexham.gov.uk/assets/pdfs/education/school_meals/primary_menu_w.pdf

£2.35 Babanod y diwrnod, £11.75 yr wythnos.
£2.40 Adran Iau y diwrnod, £12.00 yr wythnos

DYLAI ARIAN CINIO GAEL EI DALU I GYFRIF PERSONNOL EICH PLENTYN
GAN DDEFNYDDIO’R PEIRIANT YN Y SWYDDFA.

Neu ar-lein bellach gyda cherdyn debyd/credyd ar:

http://www.wrecsam.gov.uk/ysgolbroalun

CINIO YSGOL AM DDIM:

GWYBODAETH CINIO AM DDIM

………………………………………………..

MENU:

https://www.wrexham.gov.uk/assets/pdfs/education/school_meals/primary_menu.pdf

£2.35 Infants per day, £11.75 per week.
£2.40 Juniors per day, £12.00 per week

DINNER MONEY SHOULD BE PAID DIRECTLY TO YOUR CHILD’S
ACCOUNT USING THE MACHINE AT MAIN RECEPTION.

Or online by debit/credit card at:

http://www.wrexham.gov.uk/broalun

FREE SCHOOL MEALS:

FREE SCHOOL MEALS INFORMATION