Cinio ysgol/School meals

Bwydlen 2016/17

O 24/4/17 cost £2.30 y diwrnod o dosbarth Derbyn hyd at Blwyddyn 2 a £2.35 o Blwyddyn 3.

DYLAI ARIAN CINIO GAEL EI DALU I GYFRIF PERSONNOL EICH PLENTYN
GAN DDEFNYDDIO’R PEIRIANT YN Y SWYDDFA.


Menu 2016/17

From 24/4/17 cost £2.30 per day from  Reception to Year 2 and £2.35 from Year 3.

DINNER MONEY SHOULD BE PAID DIRECTLY TO YOUR CHILD’S
ACCOUNT USING THE MACHINE AT MAIN RECEPTION.