Talu ar lein – Payments online

Gallwch wneud taliadau ar-lein bellach gyda cherdyn debyd/credyd ar:

http://www.wrecsam.gov.uk/ysgolbroalun

You are now able to make payments online by debit/credit card at:

http://www.wrexham.gov.uk/broalun