Lluniau Tempest / Tempest photos

Mae lluniau Tempest a dynnwyd yn ddiweddar wedi eu gyrru adref ddoe (neu’n dod adref heddiw i rai dosbarthiadau) – gweler neges isod gan y cwmni ynglyn ac archebu. The recently taken Tempest photos have been sent home yesterday (today for some classes) – please see a message below from the company regarding ordering:   … Read more

GWYBODAETH BLWYDDYN 6 CAERDYDD – YR 6 CARDIFF INFORMATION

Rydym yn disgwyl i’r bws ddychwelyd i’r ysgol erbyn 4.45 y prynhawn yma. Os bydd unrhyw beth yn newid, byddwn yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi fel bo angen. We are expecting the bus to return to school by 4:45 this afternoon. If anything changes we will keep you updated.  

Categories BL6

Mabolgampau Babanod / Sports day Infants

Mabolgampau  Dydd Mercher, Gorffennaf 12fed am 9:20am –Dryw, Pioden a Robin Goch Dydd Mercher, Gorffennaf 12fed am 1:15pm – Alarch, Bran a Drudwen Bydd mwy o wybodaeth nes at y dyddiad. Sports Day Wednesday, July 12th at 9:20am – Dryw, Pioden a Robin Goch Wednesday, July 12th at 1:15pm – Alarch, Bran a Drudwen More … Read more

MABOLGAMPAU ADRAN IAU / SPORTS DAY JUNIORS

Mabolgampau bl 3, 4, 5 & 6 Dydd Iau, Gorffennaf 13eg am 9:30am –Blynyddoedd 3 a 4 Dydd Iau, Gorffennaf 13eg am 1:15pm – Blynyddoedd 5 a 6 Bydd mwy o wybodaeth nes at y dyddiad. Sports Days yrs 3, 4, 5, & 6 Thursday, July 13th at 9:30am – Years 3 and 4 Thursday, … Read more

Blwyddyn 6 – Caerdydd / Year 6 – Cardiff

I sylw rhieni a gwarchodwyr Bl 6 / FAO Year 6 parents and carers Nodyn i’ch htagoffa fod angen pecyn bwyd ar y disgyblion o Fl 6 sy’n mynd i Gaerdydd ar gyfer cinio yfory pan fyddwn yn teithio i lawr. Gobeithio fod pawb yn edrych ymlaen!! A short note to remind you that the … Read more

Categories BL6

Tywydd Poeth / Hot Weather

Gyda’r tywydd yn cynhesu, hoffem eich atgoffa fod hi’n bwysig fod gan eich plentyn botel ddŵr a chap/het haul yn yr ysgol. Rydym hefyd yn argymell bod y plant yn gwisgo eli haul i ddod i’r ysgol. Bydd digon o gyfle i’r plant ail-lenwi eu poteli dŵr a rhoi mwy o eli haul ymlaen yn ystod … Read more