Pro Skill Soccer

Bydd Pro Skill Soccer yn cael ei gynnal yn neuadd yr ysgol heddiw oherwydd y tywydd felly a wnewch chi ddod at y brif fynedfa i gasgu eich plentyn ar ddiwedd y sesiwn, nid o’r cae. Today’s Pro Skill Soccer session will be held in the school hall due to the weather. Could you please … Read more

Blwyddyn 4 / Year 4

I sylw rhieni a gwarchodwyr Bl 4 – a wnewch chi wirio eich ebost am neges gan yr ysgol os gwelwch yn dda FAO Year 4 parents and carers – could you please check your emails for a message from the school.

Categories BL4

Llythyr Covid-19 / Covid -19 letter

Isod mae llythyr i atgoffa rhieni a gwarchodwyr o’r trefniadau a’r disgwyliadau ynglyn ac achosion o Covid-19. Below is a letter to remind parents and carers of the arrangements and expectations around Covid-19 cases.  Llythyr atgoffa Covid 24.11.21 / Covid reminder letter 24.11.21

Maes Parcio / Car park

Nodyn i’ch hatgoffa eto mai dim ond staff, dalwyr bathodyn glas a rhai sydd wedi cael caniatad penodol i barcio ddylai fod yn y maes parcio yn y bore ac ar ddiwedd y dydd. A wnewch chi os gwelwch yn dda sicrhau fod y neges yma yn cael ei phasio ymlaen i unrhyw un sy’n … Read more