Ail agor / Reopening

Gobeithio fod pawb yn cadw’n iawn a wedi mwynhau gwyliau’r Pasg. Cofiwch mai dydd Mawrth, Ebrill 13eg fydd yr ysgol yn ail agor i’r disgyblion gan fod yfory yn ddiwrnod Hyfforddiant Mewn Swydd. ParentPay – Cofiwch fod angen defnyddio ParentPay ar gyfer archebu a thalu am ginio ysgol (erbyn 8:00am bob bore) ac archebu a thalu … Read more

ParentPay

Rydym yn gobeithio y bydd pob rhan o ParentPay (clwb brecwast, cinio a chlwb ar ol ysgol) wedi eu gosod ac yn gweithio cyn gynted a phosib dros y dyddiau nesaf. Fe ddylai pawb fod wedi derbyn llythyr i actifadu cyfrifon eich plentyn / plant brynhawn Mercher diwethaf (Mawrth 17eg); os nad ydech wedi ei … Read more

Balansau cyfrifon / Account Balances

Os oes rhai ohonoch wedi actifadu eich cyfrifon ParentPay ac yn gweld nad yw balansau cinio ysgol, clwb brecwast a clwb ar ol ysgol eich plentyn wedi eu trosglwyddo, peidiwch a phoeni gan na fydd y broses o’u trosglwyddo yn cychwyn tan ar ol amser cinio dydd Gwener. If you have already activated your ParentPay … Read more