Pecynnau gwaith / Work packs

Bydd pecynnau gwaith ar gyfer y rhai sydd wedi gofyn amdanynt ar gael i’w casglu o’r ysgol heddiw rhwng 11am a 2pm. Work packs for those who have requested will be available to collect from the school from 11am to 2pm today.

Datganiad gan Weinidog Addysg Cymru / Statement by the Minister for Education for Wales

Dyma ddatganiad gan Kirsty Williams, Gweinidog Addysg Cymru am ysgolion yng Nghymru. Byddwn yn rhannu gwybodaeth am ddarpariaeth i blant Gweithwyr Allweddol yr wythnos nesaf cyn gynted a phosib. Below is a statement by Kirsty Williams, the Minister for Education for Wales regarding schools in Wales. We’ll share information regarding the Key Workers provision for next week … Read more

Casglu Pecynnau Gwaith / Collecting Work Packs

Bydd pecynnau gwaith ar gyfer y rhai sydd wedi gofyn amdanynt ar gael i’w casglu o’r ysgol yfory rhwng 11am a 2pm. Work packs for those who have requested will be available to collect from the school from 11am to 2pm tomorrow.   Diolch yn fawr / Thank you