Presenoldeb yr ysgol Medi i Chwefror / Attendance from September to February

Dyma bresenoldeb yr ysgol  o Medi’r 1af 2019 i Chwefror 12fed 2020 Below is the school’s attendance from September 1st 2019 to February 12th 2020 Dosbarth Dryw (Meithrin Bore) – 91.2% Dosbarth Robin Goch (Meithrin Prynhawn) – 93.9% Dosbarth Pioden (D/1) – 95% Dosbarth Bran (D/1) – 96.3% Dosbarth Drudwen (D/1) – 95.8% Dosbarth Alarch (Bl 2) – 95.7% Dosbarth … Read more

Eisteddfod Cylch Wrecsam/ Wrexham Area Eisteddfod 29.2.20

Wedi atodi mae gwybodaeth bwysig am Eisteddfod Cylch Wrecsam (29.2.20) amserlen y rhagbrofion a rhaglen Eisteddfod ar gyfer y prynhawn. Attached is a letter with important information about the Wrexham Area Eisteddfod (29.2.20),the prelims timetable and the schedule for the afternoon Eisteddfod. Eisteddfod Cylch Wrecsam 29.2.20 Rhagbrofion Cylch Wrecsam 2 (1) Rhaglen Wrecsam

Diolch / Thank you Mr Zimunya

Diolch o galon i Mr Zimunya am ddod bore ‘ma i sgwrsio gyda’r Cyfnod Sylfaen am fywyd yn Zimbabwe. Cawsom wybod am draddodiadau, bwyd ac am deganau Affricanaidd. Diolch am ddangos lluniau a rhannu gwybodaeth ddefnyddiol i ni.  Rydych wedi ein helpu i ddysgu’n fwy am y thema ysgol gyfan ‘A ydy’r byd yn newid?’ Diolch. … Read more