Gwasanaeth / Assembly Agor y Llyfr

Cawsom wasanaeth hyfryd heddiw gan y criw Agor y Llyfr lle glywsom y ddameg ‘Yr arian aeth ar goll’. Mi wnaeth rai o ddisgyblion Blwyddyn 3 gymryd rhan yn y stori a gwrandawodd y disgyblion yn astud iawn ac ateb cwestiynau’n ardderchog. Diolch i’r criw Agor y Llyfr am ddod atom bore ‘ma ac rydym … Read more

Apel Bocsys Esgidiau / Shoe Box Appeal

Diolch o galon i bawb a gyfranodd focs tuag at Apêl Bocsys Esgidiau Teams4U cyn y Nadolig. Aeth eich rhoddion hael i ysgolion a phentrefi o gwmpas Oradea, Rwmania. Dyma fideo hyfryd sy’n dangos gwerthfawrogiad plant Rwmania wrth dderbyn y bocsys: Thank you to everyone that contributed a box towards the Teams4U Shoebox Appeal before … Read more