Presenoldeb – 100% – Attendance

Llongyfarchiadau mawr iawn i Evie Jones, Owen Evans a Seth Tapp am fod yn yr ysgol bob dydd yn ystod y flwyddyn. Ardderchog wir! Congratulations to Evie Jones, Owen Evans and Seth Tapp for being at school every day this year. What a fantastic achievement!

Dyledion / Debts

Dyledion / Debts Annwyl rieni a gwarchodwyr, A wnewch chi sicrhau fod dyledion cinio, bwyd bore a clwb ar ôl ysgol wedi cael eu talu erbyn diwedd yr wythnos yma. Bydd dyledion sy’n dal yn bodoli ar ddiwedd y tymor yn cael eu pasio ymlaen i’r adran berthnasol o fewn CBSW i gael eu sortio. … Read more