Ymaelodi efo’r Urdd / Urdd membership

Mae hi’n amser i’r rheini sy’n dymuno i ymaelodi gyda’r Urdd unwaith eto. Gyda phethau yn mynd yn ôl i’r drefn arferol, rydym yn falch fod yna fwy o weithgareddau’r Urdd yn cael eu cynnal eleni. Os yw eich plentyn yn dymuno ymaelodi, pris aelodaeth eleni (2022/23) ydy : · Aeloadaeth unigol – £10.00 · … Read more

Dydd Llun, 19:09:22 / Monday, 19:09:22

Rydym newydd gael cadarnhad ddiwedd y prynhawn fod  yr ysgol i gau dydd Llun nesaf, Medi 19eg gan ei bod yn Wyl Y Banc oherwydd angladd y frenhines. Bydd yr ysgol ar agor fel arfer tan hynny ac yna o Fedi’r 20fed ymlaen. We have just received confirmation late this afternoon that the school is … Read more

Cais Ysgol Uwchradd / Secondary School Application

I sylw rhieni a gwarchodwyr Blwyddyn 6 / FAO Year 6 Parents and Carers Mae’r amser wedi dod i rieni a gwarchodwyr wneud cais am le mewn ysgol uwchradd ar gyfer Medi 2023. Mae dolen isod ar gyfer gwneud cais . Bydd y cyfnod gwneud cais yn cau ar Dachwedd 4ydd. Mae yna hefyd wybodaeth … Read more

Categories BL6