System un ffordd / One way system

Gyda chyfyngiadau Covid mewn ysgolion yn dod i ben a’r nifer o achosion yn isel yn yr ysgol, nid oes angen i rieni a gwarchodwyr barhau i gadw at y system un ffordd wrth ollwng a chasglu yn yr ysgol mwyach. Serch hynny, gofynwn i chi gadw at y llwybrau dynodedig yn hytrach na cherdded … Read more

Lluniau Ysgol – 24/5/22 – School Photographs

Lluniau Ysgol – School Photographs Annwyl rieni/gwarchodwyr, Bydd ffotograffydd o gwmni Tempest yn dod i’r ysgol ddydd Mawrth, Mai 24ain i dynnu lluniau’r disgyblion. Mi fydd cyfle i bawb gael llun unigol a llun gyda brodyr a chwiorydd o fewn yr ysgol – gwneir hyn yn ystod y dydd. Diolch yn fawr Dear parents/carers, The … Read more

Gwers Addysg Gorfforol Blwyddyn 5 / Year 5 Physical Education lesson

YMARFER CORFF BL.5 / YEAR 5 P.E Bydd gwers ymarfer corff Blwyddyn 5 ar Ddydd Gwener wythnos yma yn unig. Bydd angen i’r disgyblion ddod i’r ysgol yn eu gwisg ymarfer corff ar Ddydd Gwener gyda siwmper ysgol fel top os gwelwch yn dda (nid unrhyw dopiau eraill). Bydd gwersi ymarfer corff yn parhau pob Ddydd … Read more

Categories BL5