Gala Nofio – Swimming Gala

Llongyfarchiadau enfawr i Madison am ennill y fedal aur yn y ras pili pala yng ngala nofio ysgolion Wrecsam bore ma! A huge congratulations to Madison for winning the gold medal in the butterfly race at the Wrexham schools gala this morning!

Awduron Gwych – Great Authors

Roedd Blwyddyn 2 yn lwcus iawn ddoe pan ddaeth grŵp Saesneg Miss Hughes draw i’r dosbarth i ddarllen eu straeon bendigedig! Mae’r plant wedi bod yn hynod o brysur dros yr wythnosau diwethaf yn cynllunio, ail-ddrafftio a chreu llyfrau stori Saesneg ar gyfer plant bach. Roedd Blwyddyn 2 wrth eu boddau yn gwrando ar y … Read more

BL 5 – YR 5

Dros yr wythnosau diwethaf rydym ni wedi bod yn ymchwilio a chael hwyl wrth greu tai Tuduriaid. Roedd pawb wedi gweithio’n galed iawn wrth ymchwilio i gael gwybodaeth am dai y Tuduriaid. Roedd pawb wedi creu tai unigryw ond roedd pob un yn arbennig o dda. Gan Jack ac Ella, Blwyddyn 5 Over the last … Read more

Categories BL5

CINIO YSGOL – SCHOOL DINNER

CINIO YSGOL – SCHOOL DINNER Annwyl rieni O’r 29ain o Ebrill bydd pris cinio ysgol yn codi fel â ganlyn – £2.40 Babanod ac Adran Iau y diwrnod, £12.00 yr wythnos From 29th of April the price of a school dinner will be increased to – £2.40 Infants and Juniors per day, £12.00 per week