Gwersi Addysg Gorfforol / PE lessons

O wythnos nesaf ymlaen gofynnwn i’r plant ddod i’r ysgol yn eu gwisg ymarfer corff ar y diwrnodau canlynol : Dryw – Dydd Mercher Robin Goch – Dydd Iau Pioden – Dydd Iau Bran – Dydd Mercher Drudwen – Dydd Mawrth Alarch – Dydd Gwener Blwyddyn 3 – Dydd Llun Blwyddyn 4 – Dydd Mercher … Read more

BWYD BORE / SNACK

Nodyn i atgoffa bod arian bwyd bore yn ddyledus ar gyfer yr hanner tymor hwn 7 wythnos (£7 hanner tymor / £14 am y tymor/ £39 am y flwyddyn). A wnewch chi wneud taliad arlein: http://www.wrecsam.gov.uk/ysgolbroalun, neu arwahan arian parod neu siec. Diolch i chi am eich cyd weithrediad. ************************************ A reminder that morning snack is … Read more