Diwrnod Olaf Blwyddyn 6

Rydym yn edrych ymlaen yn fawr i groesawu Blwyddyn 6 i’r ysgol bore fory ar gyfer eu diwrnod olaf yn Ysgol Bro Alun. Neges i atgoffa fod croeso i’r plant wisgo eu hwdis newydd i ddod i’r ysgol. Welwn ni chi fory! We are looking forward to welcoming Year 6 to school for the final … Read more

Adroddiadau Disgyblion – Student Reports

Os nad ydych wedi derbyn adroddiad eich plentyn dros ebost, mae copi papur  yn barod i’w gasglu o swyddfa’r ysgol tan 2pm dydd Gwener – diolch Unless you have received your child’s report by email, a paper copy is ready for collection at school reception until Friday 2pm – Thank you  

Mis Medi / September

Yn dilyn y cyhoeddiad ddoe gan Kirsty Williams, y Gweinidog Addysg, yn dweud y bydd ysgolion yn ail agor i bob disgybl ym mis Medi, byddwn yn trafod a chasglu mwy o fanylion at ei gilydd dros y dyddiau nesaf, gan obeithio bod mewn sefyllfa i rannu mwy o wybodaeth efo chi cyn diwedd wythnos … Read more

Gwybodaeth casglu a gollwng o’r wythnos nesaf ymlaen / Dropping off and collecting arrangements from next week onwards

Isod, mae yna lythyr pwysig yn egluro y drefn sydd i’w dilyn gan rieni a gwarchodwyr wrth ollwng a chasglu plant yn yr ysgol am y dair wythnos nesaf. Mae yna hefyd daflen i fynd efo’r llythyr sy’n cynnwys lluniau. Below is an important letter for parents and carers regarding bringing children to the school … Read more