Canu carolau / Carol singing

Aeth Bl5 draw i ganu yng nghartref gofal Ashleigh Court pnawn ma. Diolch yn fawr am y croeso cynnes! A lovely festive afternoon at Ashleigh Court care home filled with singing and smiles! Thank you for the warm welcome.

BRAN, DRUDWEN A PIODEN / RECEPTION + YR 1

BRAN, DRUDWEN A PIODEN / RECEPTION + YR 1 Bydd angen dillad actio disgyblion blwyddyn 1 a derbyn yn yr ysgol yfory ( dydd Gwener 6/12/19) Mae llythyr gwisg wedi ei anfon adre ers pythefnos.   The costumes for year 1 and reception pupils need to be in school tomorrow (Friday 6/12/19) A letter was … Read more