Tric a Chlic

Os oes gennych blentyn yn nosbarth Meithrin neu Derbyn yr ysgol, mae’n swr eich bod yn ymwybodol o’r rhaglen ffoneg Tric a Chlic rydym yn ei dilyn. Yn ystod y cyfnod mae’r ysgol ar gau, mae awdur Tric a Chlic, Eirian Jones, yn rhyddhau podlediad dyddiol. Gallwch weld y podlediad ar dudalen Facebook a cyfrif … Read more

Gweithwyr Allweddol / Key Workers

Mae ebost newydd gael ei yrru i weithwyr allweddol sydd wedi cysylltu efo’r ysgol yn cynnwys manylion am drefniadau’r bythefnos nesaf. Os nad yw e wedi cyrraedd, gyrrwch ebost i mailbox@broalun-pri.wrexham.sch.uk An email has just been sent to all key workers that have contacted the school. It includes details for the next two weeks. If … Read more

Gweithwyr Allweddol / Key Workers

Diolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi e-bostio’r ysgol ynglyn a bod angen gofal i blant gweithwyr allweddol. Rydym yn aros am gadarnhad gan Lywodraeth Cymru am restr o Weithwyr Allweddol. Os nad ydech wedi ebostio’r ysgol eto (mailbox@broalun-pri.wrexham.sch.uk) a’ch bod angen gofal i’ch plentyn, a wnewch chi wneud hynny cyn gynted a phosib. … Read more

Plant Gweithwyr Allweddol / Key Workers Children

PWYSIG – Rydym  wedi derbyn gwybodaeth bellach ynglyn a darparu gofal ar gyfer plant i weithwyr allweddol o dydd Llun, Mawrth 23ain ymlaen. Bydd yr ysgol agor i blant unrhyw weithwyr allweddol o’r rhestr isod (nid yw hon yn restr derfynol a gallai newid): Gweithwyr GIC (meddygon, nyrsys, bydwragedd, parafeddygon ayyb) Gweithwyr iechyd eraill (e.e. mewn lleoliad … Read more