Giat ochr / Side gate

Gweler y llythyr isod am y defnydd o’r giat ochr (Bl 6 / Cylch) yn y bore See letter below about use of the side gate (Yr 6 / Cylch) in the mornings Llythyr giat ochr / Side gate letter

ADRAN – URDD

NEGES GAN OWAIN: Bore da, ‘Mond neges i ddweud bod yr Adran wedi’i ohirio heno gan ei fod hi’n gyfnod mor brysur gyda’r ‘Dolig! Bydd yr Adran yn ail-ddechrau ar y 14eg o Ionawr – Y Fic, Wrecsam rhwng 4-5.30. Diolch o flaen llaw a ‘Dolig Llawen! Owain A MESSAGE FROM OWAIN: Good morning, Adran … Read more

Clwb Brecwast / Breakfast Club

Mae CBSW wedi hysbysu’r ysgol ddiwedd wythnos diwethaf na fydd y bwriad o godi tal o £1 am ddefnyddio Clwb Brecwast yr ysgol yn dod yn weithredol ddechrau Ionawr fel y cynlluniwyd. Mae dyddiad newydd o Fawrth 3ydd 2019 wedi ei osod i gychwyn y cynllun. Byddwn yn eich hysbysu o unrhyw ddiweddariadau fel y … Read more

Blwyddyn 4 Gymnasteg – Year 4 Gymnastics

Mi fydd y wers gymnasteg yn mynd ymlaen yfory i ddisgyblion bl4 fel arfer – dyma fydd y wers olaf am gyfnod i blant Bl4. Ymddiheuriadau am unrhyw wybodaeth gwahanol! Gwerthfawrogwn gyfraniad o £2 am y bws. Bydd angen dod i’r ysgol wedi gwisgo’n barod ar gyfer y wers a dod a’i siwmper Nadolig yn … Read more

Categories BL4