Gwersi offerynol / Instrumental Lessons

Yn dilyn diddymu gwasanaeth cerdd ysgolion Wrecsam flwyddyn yn ol, mae yna Gydweithredfa Gerddoraieth wedi ei sefydlu yn Wrecsam sy’n cynnig gwersi offerynol i ddisgyblion. Os hoffech i’ch plentyn gael y cyfle i gael gwersi offerynol yn yr ysgol, gallwch wneud trefniadau a thalu am y gwersi yn uniongyrchol drwy salfe gwe y Gydweithredfa (gweler … Read more

BL6 / YR6

Ymweliad adran Gymraeg Ysgol Morgan Llwyd Bydd plant blwyddyn 6 yn mynd ar ymweliad i Ysgol Morgan Llwyd bore dydd Mawrth, Tachwedd 5ed i wneud gwaith yn yr adran Gymraeg. Bydd angen i’r disgyblion ddod a cas bensiliau, potel dwr a bwyd bore iach (mi fydd ffrwyth yn cael ei ddarparu i’r rhai sy’n cael … Read more

Categories BL6