BRECHIAD FFLIW / FLU VACCINATION

DERBYN – BLWYDDYN 6 NODYN I ATGOFFA BYDD NYRSYS YSGOL YMA AR YR 2ail O RAGFYR I FRECHU’R PLANT RHAG Y FFLIW. A WNEWCH CHI SICRHAU BOD Y FFURFLEN GANIATAD WEDI DOD NOL I’R YSGOL HYD YN OED OS NAD YDYCH YN CYDSYNIO I’R IMIWNEIDDIAD. RECEPTION – YEAR 6 A REMINDER THAT THE SCHOOL NURSES … Read more

Gorchuddion wyneb / Face coverings

Isod mae llythyr sy’n cynnwys gwybodaeth bwysig am y defnydd o orchudd wyneb gan rieni a gwarchodwyr wrth ollwng a chasglu plant yn / o’r ysgol Below is a letter containing important information on the use of a face covering by parents and carers when dropping off and collecting children at / from the school … Read more

Sanau od fory! Odd socks tomorrow!

Nodyn i atgoffa ein bod yn gwisgo sanau od i’r ysgol fory i gefnogi wythnos gwrth-fwlio. A reminder that we are supporting anti-bullying week tomorrow by wearing odd socks to school. Diolch.

Plant Mewn Angen / Children in Need

Mae hi wedi bod yn ddiwrnod prysur iawn heddiw wrth i ni godi arian at Plant Mewn Angen! Mae’r plant wedi bod yn hynod o brysur yn codi arian yn ôl eu hoedran heddiw a drwy’r wythnos. Mae yna blant wedi bod yn rhedeg, neidio, dawnsio, darllen, tynnu lluniau a gwneud heriau Mathemateg, a phopeth … Read more