Mabolgampau / Sports Day

Mae dyddiad mabolgampau yr ysgol wedi cael ei osod – Dydd Iau, Gorffennaf 5ed. BORE: Dosbarth Meithrin, Derbyn, Blwyddyn 1 a Cylch, dechrau 9:30am, byddwn wedi gorffen erbyn amser cinio. PNAWN: Blwyddyn 2, 3 a 4 dechrau 1:15pm Bydd mwy o fanylion yn cael eu hanfon adref yn nes at yr amser.   The date … Read more

Bwyd bore – Snack money

Nodyn i atgoffa bod arian bwyd bore yn ddyledus ar gyfer yr hanner tymor hwn . 7 wythnos – Babanod £1 yr wythnos a Adran Iau £1:50 yr wythnos. Gallwch wneud taliadau arian, siec neu arlein gyda cherdyn debyd/credyd ar: http://www.wrecsam.gov.uk/ysgolbroalun Diolch i chi am eich cyd weithrediad. ************************************ A reminder that morning snack is … Read more

Bl1 a 2 Clwb Dwylo Prysur yr 1+ 2

Bydd Clwb Dwylo Prysur yn cychwyn i blant Blwyddyn 1 a 2 ar ôl ysgol nos Fercher yma. Bydd y clwb yn cychwyn am 3:15 ac yn gorffen am 4:00. The Dwylo Prysur club for Years 1 and 2 will be starting this Wednesday. The club will start at 3:15 and finish at 4:00.