Siaradwyr Cymraeg yr wythnos – Welsh Speakers of the week

Nadolig Llawen – Merry Christmas

Hoffai’r staff ddiolch am eu hanrhegion Nadolig ar ddiwedd y tymor Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i bawb. Bydd yr ysgol yn ail agor i’r plant ar ddydd Mawrth, Ionawr 9fed 2018. The staff would like to thank you for the kind gifts at the end of term. Merry Christmas and a Happy New … Read more

Gymnasteg Derbyn – Reception Gymnastics

Annwyl Rieni/Dear Parents GWERS GYMNASTEG 11/1/18 Yr hanner tymor nesaf bydd plant y Dosbarth Derbyn yn cael mynychu’r Ganolfan Chwaraeon Queensway ar gyfer gwersi gymnasteg. Bydd y plant yn elwa o ddefnyddio amrywiaeth o offer gymnasteg ynghyd â hyfforddiant proffesiynol. Bydd y gwersi gymnasteg yn cael eu cynnal ar fore Ddydd Iau bob wythnos am … Read more

Ymgynghoriad Ysgol Gynradd Gymraeg newydd CBSW/WCBC New Welsh Primary School Consultation

Annwyl Riant, Cynhaliodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam Ymgynghoriad cyhoeddus yn ddiweddar ar gynnig i sefydlu Ysgol Gynradd cyfrwng Cymraeg newydd. Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi’i ymestyn i ymgysylltu ymhellach ag ymgyngoreion. Caiff yr Ymgynghoriad ei ymestyn o 18 Rhagfyr 2017 i 30 Ionawr 2018. Yn ystod y cyfnod hwn, bydd Dogfennau’r Ymgynghoriad ar gael ar … Read more