Cyswllt/Contact

Rhif ffôn/Tel no: 01978 269580
Ffacs/Fax: 01978 269589
Ebost/Email: mailbox@broalun-pri.wrexham.sch.uk

Facebook: facebook.com/ysgolbroalun

Ysgol Bro Alun
Rhodfa Delamere
Gwersyllt
Wrecsam
LL11 4NG