Ein Staff/Our Staff

Pennaeth / Headteacher:

 • Mr Osian Jones

Dirprwy ac athrawes bl 2 / Deputy Head and yr2 teacher:

 • Mrs Awel Watson-Smyth

Cyfnod Sylfaen / Foundation phase:

 • Meithrin / Nursery:Mrs Shona Evans
 • Derbyn / Reception: Miss Lois Hughes & Miss Elin Morris(Llun/Monday)
 • Blwyddyn Un / Year One: Mrs Rhian Thomas

Cyfnod Allweddol 2 / Key Stage 2:

 • Blwyddyn 3 / Year 3: Miss Ffion Hughes

Anghenion Dysgu Ychwanegol / Additional Learning Needs:

 • Athrawes / Teacher: Miss Helen Pritchard

Cynorthwywyr Dysgu / Teaching Assistants:

 • Mrs Glenna Hughes
 • Mrs Vicki Walsh
 • Mrs Eleri Penney
 • Miss Cara Williams
 • Mr Gwydion Williams
 • Mrs Elin Roberts
 • Miss Amy Bartley
 • Mrs Rhian Beresford
 • Mrs Janet Parry

Ysgrifenyddes / Secretary:

 • Mrs Rhian Fisher

Gofalwr / Caretaker:

 • Mr Andrew Jenkins