CWRS CYMRAEG/WELSH COURSE

WELSH FOR THE FAMILY CWRS CYMRAEG YN DECHRAU yn YSGOL BRO ALUN  –  20fed MEDI 4-6PM I gofrestru galwch 03003030007 neu 01978267682 (cod y cwrs LA02481) WELSH COURSE TO START in YSGOL BRO ALUN  –  20th  SEPTEMBER 4-6PM To enrol call 03003030007 or 01978267682 (course code LA02481)