Llythyr diwedd tymor – End of term letter

Annwyl rieni a gwarchodwyr Staffio Rydym yn croesawu Mrs Glenna Hughes atom ar staff yr ysgol fel cymhorthydd addysgu. Gobeithiwn y bydd Mrs Hughes yn hapus iawn yma yn ein plith. Ddechrau Ionawr byddwn yn croesawu Mrs Vicky Walsh yn ôl atom fel cymhorthydd addysgu yn y dosbarth Meithrin yn dilyn cyfnod mamolaeth. Ar yr … Read more

CWRS CYMRAEG/WELSH COURSE

WELSH FOR THE FAMILY CWRS CYMRAEG YN DECHRAU yn YSGOL BRO ALUN  –  20fed MEDI 4-6PM I gofrestru galwch 03003030007 neu 01978267682 (cod y cwrs LA02481) WELSH COURSE TO START in YSGOL BRO ALUN  –  20th  SEPTEMBER 4-6PM To enrol call 03003030007 or 01978267682 (course code LA02481)