Dolenni defnyddiol/useful links

Derbyniadau Ysgol / School Admission

Cinio Ysgol / School Meals

Prydau Ysgol Am Ddim / Free School Meals

Cludiant Ysgol / School Transport

URDD GOBAITH CYMRU:  http://www.urdd.cymru/cy/ymunwch/

APIAU CYMRAEG / WELSH APPS https://ysgolbroalun.cymru/apiau-cymraeg-welsh-apps/

Dysgu Cymraeg / Learning welsh:
http://www.cambria.ac.uk