Gwisg Ysgol/School Uniform

Gwisg Ysgol/School Uniform

GWISG YSGOL – MONKHOUSE – SCHOOL UNIFORM

ARCHEBU GWISG YSOL CLICIWCH AR Y LINC ISOD:

http://www.monkhouse.com/c/1352/Bro-Alun

CLIC A CHASGLU AM DDIM I’R YSGOL

Dyma ein gwisg ysgol:

Siwmper gwyrdd

Cardigan gwyrdd

Crys polo coch

Trowsus/sgiert/pinaffor llwyd

Ffrog haf siec gwyrdd a gwyn.

Esgidiau du

Kit Addysg Gorfforol. Crys T gwyn, siorts a pumps du neu trainers.

Dylai pob eitem o ddillad gael ei labelu yn glir gyda enw eich plentyn a gwisg addysg gorfforol ddod mewn bag addas a phopeth eto wedi ei labelu ac enw eich plentyn.

 


TO ORDER UNIFORM PLEASE CLICK ON THE LINK BELOW:

http://www.monkhouse.com/c/1352/Bro-Alun

FREE CLICK AND COLLECT TO SCHOOL

Our uniform is as follows:

Emrald sweatshirt

Emrald cardigan

Red polo shirt

Grey trousers/skirt/pinafore

Green and white check summer dress

All black shoes 

All uniform needs to be clearly labelled with your child’s name. P.E. should be placed in a drawstring bag, also clearly labelled.