Gwisg Ysgol/School Uniform

I ARCHEBU GWISG YSOL CLICIWCH AR Y LINC ISOD:

http://www.monkhouse.com/c/1352/Bro-Alun

Neu o siop Forrester Sports, 14-16  Stryd Newydd, Wyddgrug CH1 1NZ

Neu ffôn 0161 476 7216

CLIC A CHASGLU AM DDIM I’R YSGOL

Dyma ein gwisg ysgol:

Siwmper gwyrdd

Cardigan gwyrdd

Crys polo coch

Trowsus/sgiert/pinaffor llwyd

Ffrog haf siec gwyrdd a gwyn.

Esgidiau du

Kit Addysg Gorfforol. Crys T gwyn, siorts a pumps du neu trainers.

Dylai pob eitem o ddillad gael ei labelu yn glir gyda enw eich plentyn a gwisg addysg gorfforol ddod mewn bag addas a phopeth eto wedi ei labelu ac enw eich plentyn.

 


TO ORDER UNIFORM PLEASE CLICK ON THE LINK BELOW:

http://www.monkhouse.com/c/1352/Bro-Alun

Or purchase from the shop – Forrester Sports, 14-16 New Street, Mold CH1 1NZ

Or telephone 0161 476 7216

FREE CLICK AND COLLECT TO SCHOOL

Our uniform is as follows:

Emrald sweatshirt

Emrald cardigan

Red polo shirt

Grey trousers/skirt/pinafore

Green and white check summer dress

All black shoes 

Green school coats are available to purchase from school

All uniform needs to be clearly labelled with your child’s name. P.E. should be placed in a drawstring bag, also clearly labelled.