Clwb ar ôl ysgol – WEDI CAU / CLOSURE – After School Club

I ATGOFFA
Mi fydd sesiwn olaf clwb ar ôl ysgol ar ddydd Mercher 17/724 ni fydd y clwb ar agor ar y Dydd Iau, 18fed o Orffennaf.

Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleuster.

REMINER

The last session for after school club will be on Wednesday 17/7/24 the club will not be open on Thursday 18th of July.

Apologies for any inconvenience.