Diodydd yn yr ysgol / Drinks in school

Rydym wedi sylwi yn ddiweddar ar gynnydd yn nifer y disgyblion sy’n dod a diodydd nad yw’n ddwr ar gyfer bwyd bore ac i’w gael i’w yfed yn y dosbarth. Yn ogystal, mae rhai wedi bod yn dod a’r ddiod Prime neu ddefnyddio potel Prime wag i ddal dwr i’r ysgol, gyda hyn yn arwain at gefnigen rhwng disgyblion. Os gwelwch yn dda a wnewch chi sicrhau mai dim on dwr mae’r disgyblion yn dod efo nhw i yfed yn ystod y dydd a fod y dwr mewn potel arferol.

We have recently noticed an increase in pupils bringing drinks other than water into school for morning snack and to drink in the class during the day. Also, some have been bringing bottles of Prime in to drink or to hold water and this is causing jealousy between pupils. Could you please ensure that it’s only water that is sent in with pupils to drink during the day and that it is sent in usual water bottles.