Dyled Cinio dosbarth Derbyn – Reception lunch debt

Rydym wedi cael gwybod am fater sy’n effeithio ar gyfrifon cinio rhai disgyblion dosbarth Derbyn.  Os ydych wedi derbyn e-bost ynglŷn â dyled prydau ysgol, byddwch yn ymwybodol bod hyn yn cael ei ddatrys gan brydau ysgol CBSW a bydd ad-daliad yn cael ei wneud maes o law.  Sicrhewch na fydd eich plentyn yn cael ei wrthod i ginio yn y cyfamser.

We have been made aware of an issue affecting some reception pupil Parentpay lunch accounts.  If you have received an email regarding a school meal debt, please be aware this is being resolved by WCBC school meals and a refund will be made in due course.  Please be assured your child will not be refused  lunch in the mean time.