Hwyl Fawr Miss Birch / Farewell to Miss Birch

Mi fydd Miss Sarah Birch yn gorffen gyda ni yma yn Ysgol Bro Alun yfory. Hoffwn ddiolch yn fawr iawn iddi am yr holl waith cales ers iddi gychwyn. Dymuniadau gorau i chi Miss Birch yn eich swydd newydd.

Tomorrow will be Miss Birch’s last day at Ysgol Bro Alun. We would like to thank her for all her hard working during her time here and wish her well in her new post.