Hwyl fawr Miss Pierce / Farewell to Miss Pierce

Mi fydd Miss Emily Pierce dobarth Drudwen  yn gorffen gyda ni yma yn Ysgol Bro Alun heddiw.  Hoffwn ddiolch yn fawr iawn iddi am ei holl waith caled ers iddi gychwyn. Dymuniadau gorau i ti Miss Pierce yn dy swydd newydd.

Today will be Miss Emily Pierce of Drudwen class’s last day at Ysgol Bro Alun. We would like to thank her for all her hard work since starting at the school and wish her well as she starts her new job.