Llythyr ‘Darnau Man’ – ‘Loose Parts’ Letter

Llythyr Darnau Man

Loose Parts

A allech chi helpu i hyrwyddo ein hapêl am adnoddau ‘Darnau Man’ drwy rannu’r llythyr hwn ag unrhyw fusnesau a allai gyfrannu, neu os oes gennych unrhyw un o’r eitemau a restrir yn y llythyr, byddem yn ddiolchgar am unrhyw gyfraniadau.

Could you help to promote our appeal for resources ‘Loose Parts’ by sharing this letter with any businesses who could donate, or if you have any of the items listed in the letter, we would be grateful of any contributions.