MAES PARCIO STAFF/ STAFF CAR PARK

MAES PARCIO STAFF

O’r 9fed o Ionawr er diogelwch eich plant mi fyddwn yn cau’r giatiau i faes parcio’r staff am 8.45 ac yn agor am 9.05 bob bore. Byddwn hefyd yn cau’r giât am 2.45 tan 3.20 yn ddyddiol (ni fyddwn yn agor y giatiau i adael ceir mewn neu allan o’r maes parcio yn ystod yr amser hwn). Os oes gennych chi fathodyn glas peidiwch ag oedi ffonio’r ysgol (01978 269580) er mwyn i ni gael dod allan i’ch cynorthwyo. Rhannwch y neges yma gyda theulu neu ffrindiau sy’n casglu eich plentyn/plant o’r ysgol os gwelwch yn dda. Gofynnwn yn garedig i chi barcio’n ystyrlon yn y gymuned wrth i chi ddisgyn a chasglu’r plant o’r ysgol.

STAFF CAR PARK

From the 9th of January for the safety of pupils we will be closing the gates to the staff car park between 8.45 and 9.05 every morning. We will also be closing them between 2.45 and 3.20 daily (we will not be opening the gates to let cars in or out during this time). If you have a blue badge please contact school (01978 269580) and we will come out and assist you. Please share this message with family and friends that collect your child/children from school. Please park respectfully in the community when dropping off or collecting your children from school.