Plant Derbyn llun – EVENING LEADER – Reception children photograph

Mi fydd llun plant Derbyn yn y Leader dydd Mawrth 25ain o Hydref – cewch brynnu copi o’r papur o swyddfa’r ysgol ar y diwrnod am 85c (arian parod cywir os gwelwch yn dda, ni fydd newid ar gael).

The Reception children photograph will be in the Leader on Tuesday 25th of October, you may purchase a copy of the paper at school reception on the day for 85p (please bring correct money as no change is available).