Plant Mewn Angen / Children in Need

Diolch i bawb am gefnogi’r achos haeddianol yma, dal amser i gyfrannu ar parentpay os nag ydych wedi eisoes. Diolch hefyd i’r Cyngor Ysgol am drefnu’r sesiwn heddiw, hyd yma mae’r ysgol wedi casglu £204 – diolch yn fawr. Edrychwch allan am enw’r ysgol ar y teledu heno.

A big thank you for supporting this good cause, remember there is still time to contribute on parentpay if you haven’t already done so. Thank you to the School Council for organising today’s events, as a school we have raised £204 – thank you. look out for the school’s name on TV this evening.