Rhowch wybod amdano / Report it | Wrexham County Borough Council

Rydym wedi sylweddoli bod baw ci yn broblem ar gae’r ysgol. Gofynnwn yn garedig i chi ledaenu’r neges yn y gymuned bod yna broblem a sôn am y peryg wrth i blant chwarae ar y cae hefyd. Yn ogystal gofynnwn i chi adrodd am achosion o faw cŵn ar y cae drwy ddefnyddio’r ddolen isod i wefan y cyngor. Mae’r cyngor yn monitro’r atebion a gall hyn arwain at batrolau gan swyddogion a gall arwain at ddirywion.

Llawer o ddiolch i chi am eich cefnogaeth.

Report it | Wrexham County Borough Council

We have noticed that dog fouling is a problem on the school field. We ask kindly that you spread the message in the community about the problem, highlighting the dangers of children playing on the field. As well we would ask that you report any incidences of dog fouling that you come across on the school field using the above link to the council’s website. The council monitor the responses and this can trigger patrols which can lead to fines.

Many thanks for your support with this matter.