Trydar / Twitter

Ydych chi yn ein dilyn ar Drydar?
Dyma le rydym yn rhannu lluniau o ddigwyddiadau a newyddion diweddaraf yr ysgol.
Cyfrif yr ysgol yw @BroAlunWrecsam

Do you follow us on Twitter?
This is where we share the school’s latest events.
We would like it if you followed us on
@BroAlunWrecsam