Twrnamaint Pêl Droed Cwpan y Byd CA2 / kS2 World Cup Tournament

Mae Blwyddyn 5 a 6 wedi bod yn brysur iawn yn paratoi at Dwrnamaint Pêl Droed Cwpan y Byd 2022! Bydd cyfle i unrhyw un o Flwyddyn 3,4 ,5 a 6 cymryd rhan yn y twrnamaint ar Ddydd Gwener 2/12/22. Rydym yn gofyn am gyfraniad o 50c i fod yn rhan o’r twrnamaint, gyda’r elw yn mynd tuag at elusen yn Qatar.

Os ydych chi eisiau cymryd rhan, gofynnwn i chi ddod a 50c i’r ysgol erbyn Dydd Mawrth 29/11/22. Croeso i rywun sydd eisiau ymuno a’r dwrnamaint wisgo dillad Addysg Gorfforol neu git pêl droed ar y diwrnod.  

Diolch yn fawr am eich cefnogaeth  

Oddi wrth bawb ym Mlwyddyn 5 a 6.

The Pupils in Years 5 and 6 have been very busy preparing for our World Cup 2022 Football Tournament! There will be a chance for anyone form Years 3,4,5 and 6 to take part in the tournament on Friday 2/12/22. We kindly ask for a contribution of 50p to take part in the tournament, and all the profit will go towards a charity in Qatar.

If you would like to take part in the tournament, please being the 50p to school by Tuesday 29/11/22. Everyone that would like to take part in the tournament can wear their P.E clothes or football kit on this day.  

Thank you very much for your support.