Bl4 – Yr4

Garddio Blwddyn 4 – 22/10/28
Cafodd blwyddyn 4 bore prysur iawn yn plannu blodau gwyllt ar y buarth dydd Llun. Diolch i Steve Williams am ddod i helpu. Edrychwn ymlaen at y gwanwyn er mwyn gweld y blodau yn blodeuo!
Year 4 Gardening – 22/10/18
Year 4 had a very busy morning on Monday planting wild flowers on the playground. Thank you to Steve Williams for coming to help. We look forward to the spring to see the flowers blossom!